Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GE6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 2. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 3. GE6-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.210.000 ₫
  -
  +
 4. GE6-P42A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  99 ₫
  -
  +
 5. GE6-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.302.000 ₫
  -
  +
 6. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 7. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 8. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 9. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.011.000 ₫
  -
  +
 10. CT6Y-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.609.000 ₫
  -
  +
 11. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 12. GE6-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.133.000 ₫
  -
  +
 13. GE6-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 14. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 15. GE6-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 16. CT6Y-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.944.000 ₫
  -
  +
 17. GE6-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  99 ₫
  -
  +
 18. CT6S-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.254.000 ₫
  -
  +
 19. LC6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.195.000 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.254.000 ₫
  -
  +
 21. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.438.000 ₫
  -
  +

21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời