Sản phẩm bán chạy

 1. Air Circuit Breaker Masterpact 3P-1600A 65KA Fixed type
  Air Circuit Breaker Masterpact 3P-1600A 65KA Fixed type
  32.064.000,00 ₫
 2. Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JB SD
  Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JB SD
  1.287.000,00 ₫
 3. Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-302T
  Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JF-302T
  1.199.000,00 ₫
 4. BIENTRO10K
  BIENTRO10K
  1,00 ₫
 5. Bộ chống thấp áp Carlo Gavazzi DUA52C72UB002
  Bộ chống thấp áp Carlo Gavazzi DUA52C72UB002
  1.230.000,00 ₫
 6. Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1000B
  Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1000B
  4.157.000,00 ₫
 7. Bộ hiển thị thay đổi màu Autonics KN-2000W
  Bộ hiển thị thay đổi màu Autonics KN-2000W
  3.174.000,00 ₫
 8. Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF3RX
  Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF3RX
  909.000,00 ₫
 9. Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF4R
  Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF4R
  1.282.000,00 ₫