Bộ nguồn

Bộ nguồn

Bộ nguồn là một thiết bị điện cung cấp năng lượng điện cho phụ tải điện. Chức năng chính của nguồn cung cấp là chuyển đổi dòng điện từ nguồn sang điện ápdòng điện và tần số chính xác để cấp nguồn cho tải.

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 2. TPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +
 3. TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 4. TPS-150S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 5. TPS-220S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.520.000 ₫
  -
  +
 6. SP-0305 Power - Bộ nguồn Autonics
  903.100 ₫
  -
  +
 7. SP-0312 Power - Bộ nguồn Autonics
  903.100 ₫
  -
  +
 8. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  903.100 ₫
  -
  +
 9. SPA-030-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.639.000 ₫
  -
  +
 10. SPA-030-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.639.000 ₫
  -
  +
 11. SPA-030-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.639.000 ₫
  -
  +
 12. SPA-050-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.962.400 ₫
  -
  +
 13. SPA-050-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.962.400 ₫
  -
  +
 14. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.962.400 ₫
  -
  +
 15. SPA-075-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.501.400 ₫
  -
  +
 16. SPA-075-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.501.400 ₫
  -
  +
 17. SPA-075-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.501.400 ₫
  -
  +
 18. SPA-100-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.724.700 ₫
  -
  +
 19. SPA-100-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.724.700 ₫
  -
  +
 20. SPA-100-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.724.700 ₫
  -
  +
 21. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  259.000 ₫
  -
  +
 22. ABL2REM24020H Power - Bộ nguồn Schneider
  137 ₫
  -
  +
 23. ABL2REM24045H Power - Bộ nguồn Schneider
  194 ₫
  -
  +
 24. ABL2REM24065H Power - Bộ nguồn Schneider 150 W 6,5A
  573.342 ₫
  -
  +
 25. ABL2REM24085H Power - Bộ nguồn Schneider
  651.882 ₫
  -
  +
 26. ABL2REM24100H Power - Bộ nguồn Schneider
  129 ₫
  -
  +
 27. ABL2REM24150H Power - Bộ nguồn Schneider
  170 ₫
  -
  +
 28. DPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 29. DPS-30S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 30. DPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 31. DPS-50S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 32. DPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang