Bộ nguồn

Bộ nguồn

Bộ nguồn là một thiết bị điện cung cấp năng lượng điện cho phụ tải điện. Chức năng chính của nguồn cung cấp là chuyển đổi dòng điện từ nguồn sang điện ápdòng điện và tần số chính xác để cấp nguồn cho tải.

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  259.000 ₫
  -
  +
 2. TPS-50S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  461.720 ₫
  -
  +
 3. ABL2REM24020K Bộ nguồn tổ ong 1 pha 53W-2.2A
  311.300 ₫
  -
  +
 4. TPS-150S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 5. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  541.860 ₫
  -
  +
 6. S8VK-S12024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.936.000 ₫
  -
  +
 7. DPS-240S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.717.000 ₫
  -
  +
 8. TPS-15S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 9. DPS-180S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.213.120 ₫
  -
  +
 10. DPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  439.280 ₫
  -
  +
 11. ABL2REM24150K Bộ nguồn tổ ong 1 pha 351W - 14,6A
  666.600 ₫
  -
  +
 12. S8FS-C15024J Power - Bộ nguồn Omron
  568.800 ₫
  -
  +
 13. DPS-15S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  276.760 ₫
  -
  +
 14. DPS-50S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 15. DPS-100S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  809.880 ₫
  -
  +
 16. ABL2REM24150H Power - Bộ nguồn Schneider
  1.000 ₫
  -
  +
 17. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  485.520 ₫
  -
  +
 18. TPS-220S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  5.061.100 ₫
  -
  +
 19. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.177.440 ₫
  -
  +
 20. TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  828.240 ₫
  -
  +
 21. ABL2REM24020H Power - Bộ nguồn Schneider
  1.000 ₫
  -
  +
 22. TPS-50S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  461.720 ₫
  -
  +
 23. ABL2REM24045K Bộ nguồn tổ ong 1 pha 108W-4.5A
  433.400 ₫
  -
  +
 24. SPA-030-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  983.400 ₫
  -
  +
 25. Chân đế gắn ray Omron dùng cho S8FS-C30 và S8FS-C50
  53.856 ₫
  -
  +
 26. DPS-120S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  960.840 ₫
  -
  +
 27. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  269.280 ₫
  -
  +
 28. DPS-240S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.717.000 ₫
  -
  +
 29. SPA-075-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.500.840 ₫
  -
  +
 30. S8FS-C35024J Power - Bộ nguồn Omron
  948.960 ₫
  -
  +
 31. DPS-15S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 32. TPS-100S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang