Bộ nguồn

Bộ nguồn

Bộ nguồn là một thiết bị điện cung cấp năng lượng điện cho phụ tải điện. Chức năng chính của nguồn cung cấp là chuyển đổi dòng điện từ nguồn sang điện ápdòng điện và tần số chính xác để cấp nguồn cho tải.

Sản phẩm 1-32 of 92

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Chân đế gắn ray Omron dùng cho S8FS-C100 và S8FS-C150
  80.000 ₫
  -
  +
 2. TPS-50S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  701.000 ₫
  -
  +
 3. TPS-75S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 4. TPS-75S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 5. TPS-75S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  827.000 ₫
  -
  +
 6. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 7. TPS-100S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 8. TPS-100S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.104.000 ₫
  -
  +
 9. TPS-100S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.104.000 ₫
  -
  +
 10. TPS-150S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.214.000 ₫
  -
  +
 11. TPS-50S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +
 12. TPS-50S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +
 13. TPS-30S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  505.000 ₫
  -
  +
 14. HPA-12 Power - Bộ nguồn cảm biến Hanyoung
  315.000 ₫
  -
  +
 15. SPB-060-12 Power - Bộ nguồn gắn thanh ray Autonics
  1.142.000 ₫
  -
  +
 16. DPS-240S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.525.000 ₫
  -
  +
 17. TPS-15S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 18. TPS-15S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 19. TPS-15S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  411.000 ₫
  -
  +
 20. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 21. TPS-30S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 22. TPS-30S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 23. TPS-150S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 24. TPS-150S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.214.000 ₫
  -
  +
 25. DPS-75S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.138.000 ₫
  -
  +
 26. DPS-75S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.138.000 ₫
  -
  +
 27. DPS-100S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.191.000 ₫
  -
  +
 28. DPS-100S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  960.000 ₫
  -
  +
 29. DPS-120S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 30. DPS-120S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.070.000 ₫
  -
  +
 31. DPS-180S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.784.000 ₫
  -
  +
 32. DPS-180S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.784.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 92

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn