Khởi động từ

Khởi động từ

Khởi động từ hay tên Tiếng anh còn được gọi là Contactor là khí cụ điện hạ áp. Nó có nhiệm vụ thực hiện việc đóng cắt thường xuyên các mạch điện động lực. Contactor là thiết bị điện có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện. Nhờ có contactor mà chúng ta có thể điều khiển các thiết bị như động cơ, tụ bù, hệ thống chiếu sáng… dễ dàng thông qua nút nhấn, chế độ tự động hoặc có thể là điều khiển từ xa. Các nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu hiện nay như Cheil, Ls, Schneider.......

Sản phẩm 1-32 of 317

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Contactor CMC9N Khởi động từ Cheil
  233.000 ₫
  -
  +
 2. Contactor CMC12N Khởi động từ Cheil
  246.000 ₫
  -
  +
 3. Contactor CMC18N Khởi động từ Cheil
  325.000 ₫
  -
  +
 4. Contactor CMC22N Khởi động từ Cheil
  387.000 ₫
  -
  +
 5. Contactor CMC32N Khởi động từ Cheil
  535.000 ₫
  -
  +
 6. Contactor CMC40N Khởi động từ Cheil
  571.000 ₫
  -
  +
 7. Contactor CMC50N Khởi động từ Cheil
  953.000 ₫
  -
  +
 8. Contactor CMC65N Khởi động từ Cheil
  1.100.000 ₫
  -
  +
 9. Contactor CMC85N Khởi động từ Cheil
  1.454.000 ₫
  -
  +
 10. Contactor CMC100 Khởi động từ Cheil
  2.002.000 ₫
  -
  +
 11. Contactor CMC125 Khởi động từ Cheil
  2.375.000 ₫
  -
  +
 12. Contactor CMC150 Khởi động từ Cheil
  2.824.000 ₫
  -
  +
 13. Contactor CMC180 Khởi động từ Cheil
  3.913.000 ₫
  -
  +
 14. Contactor CMC220 Khởi động từ Cheil
  4.012.000 ₫
  -
  +
 15. MC6-220V Khởi động từ LS - Contactor MC6-220A 1a
  270.000 ₫
  -
  +
 16. MC-9b Khởi động từ LS - Contactor 1a1b- 220V
  292.000 ₫
  -
  +
 17. MC9-380V Khởi động từ LS - Contactor 9A- 1a1b- 380V
  302.000 ₫
  -
  +
 18. MC-12A 220V Khởi động từ LS - Contactor 12A- 1a1b- 220V
  340.000 ₫
  -
  +
 19. MC18-220V Khởi động từ LS - Contactor 18A- 1a1b- 220V
  490.000 ₫
  -
  +
 20. MC22-220 Khởi động từ LS - Contactor 22A- 1a1b- 220V
  605.000 ₫
  -
  +
 21. MC32-220V Khởi động từ LS - Contactor 32A- 2a2b - 220V
  880.000 ₫
  -
  +
 22. MC40-220V Khởi động từ LS - Contactor 40A- 2a2b- 220V
  1.030.000 ₫
  -
  +
 23. MC50-220 Khởi động từ LS - Contactor 50A- 2a2b- 220V
  1.250.000 ₫
  -
  +
 24. MC65-220V Khởi động từ LS - Contactor 65A- 2a2b- 220V
  1.420.000 ₫
  -
  +
 25. MC75-220V Khởi động từ LS - Contactor 75A- 2a2b- 220V
  1.620.000 ₫
  -
  +
 26. MC85-220V Khởi động từ LS - Contactor 85A- 2a2b- 220V
  1.960.000 ₫
  -
  +
 27. MC-100a Khởi động từ LS - Contactor 100A- 2a2b- 220V
  3.229.000 ₫
  -
  +
 28. MC-130a Khởi động từ LS - Contactor 130A- 2a2b- 220V
  3.888.000 ₫
  -
  +
 29. MC-150a Khởi động từ LS - Contactor 2a2b- 220V
  5.022.000 ₫
  -
  +
 30. MC-185a Khởi động từ LS - Contactor 185A- 2a2b- 220V
  5.100.000 ₫
  -
  +
 31. MC-225a Khởi động từ LS - Contactor 225A- 2a2b- 220V
  6.985.000 ₫
  -
  +
 32. MC-265a Khởi động từ LS - Contactor 265A- 2a2b- 220V
  9.460.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 317

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ