Đèn tháp

Đèn tháp

Đèn tháp còn gọi là đèn tower light là dòng đèn tín hiệu cảnh báo với nhiều tầng xếp lên nhau mỗi tầng 1 màu khác nhau dùng để làm tín hiệu cảnh báo cho người sử dụng dễ dàng quan sát. Đèn tháp gồm 2 hình dáng chính là Tháp Vuông và Tháp tròn.

Đèn tháp Hanyoung đang là dòng thiết bị phổ biến nhất thị trường hiện nay, sản phẩm Hanyoung đáp ứng tốt các yêu cầu về thiết bị đèn trong lắp đặt và vận hành.

Sản phẩm 1-32 of 312

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-021
  113 ₫
  -
  +
 2. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-022
  198 ₫
  -
  +
 3. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-101
  190 ₫
  -
  +
 4. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-102
  117 ₫
  -
  +
 5. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-201
  134 ₫
  -
  +
 6. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung vuông 82 CTB-TB-202
  196 ₫
  -
  +
 7. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-220-1
  153 ₫
  -
  +
 8. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-220-2
  165 ₫
  -
  +
 9. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-220-3
  101 ₫
  -
  +
 10. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-24-1
  198 ₫
  -
  +
 11. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-24-2
  162 ₫
  -
  +
 12. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-24-3
  297.000 ₫
  -
  +
 13. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-24-1
  191 ₫
  -
  +
 14. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-220-1
  157 ₫
  -
  +
 15. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-24-2
  429.000 ₫
  -
  +
 16. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-220-2
  561.000 ₫
  -
  +
 17. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-24-3
  473.000 ₫
  -
  +
 18. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-220-3
  184 ₫
  -
  +
 19. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-24-4
  122 ₫
  -
  +
 20. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-220-4
  155 ₫
  -
  +
 21. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-24-5
  120 ₫
  -
  +
 22. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TWBN-220-5
  168 ₫
  -
  +
 23. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-1-N/P(NPN/PNP)
  165 ₫
  -
  +
 24. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-2-N/P(NPN/PNP)
  144 ₫
  -
  +
 25. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-3-N/P(NPN/PNP)
  168 ₫
  -
  +
 26. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-4-N/P(NPN/PNP)
  152 ₫
  -
  +
 27. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-5-N/P(NPN/PNP)
  190 ₫
  -
  +
 28. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-1-(D/L/M)
  110 ₫
  -
  +
 29. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-2-(D/L/M)
  124 ₫
  -
  +
 30. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-3-(D/L/M)
  184 ₫
  -
  +
 31. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-4-(D/L/M)
  110 ₫
  -
  +
 32. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-5-(D/L/M)
  1.617.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 312

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang