Công tắc áp suất

Công tắc áp suất

Công tắc áp suất là một thiết bị có chức năng đóng ngắt trong công nghiệp. Công tắc áp suất đều được sử dụng trong các hệ thống khí nén, hệ thống thủy lực bất kỳ. Từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Từ cấu tạo đơn giản đến phức tạp.

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Công tắc áp suất HS203 Autosigma 3 bar
  276.480 ₫
  -
  +
 2. Công tắc áp suất HS210 Autosigma 10 bar
  276.480 ₫
  -
  +
 3. Công tắc áp suất HS230 Autosigma 30 bar
  276.480 ₫
  -
  +
 4. Công tắc áp suất HS206 Autosigma 6 bar
  276.480 ₫
  -
  +
 5. Công tắc áp suất HS220 Autosigma 20 bar
  276.480 ₫
  -
  +

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang