Công tắc dòng chảy

Công tắc dòng chảy

Công tắc dòng chảy có tên tiếng anh flow switch.Công tắc dòng chảy được sử dụng để phát hiện xem có dòng chảy trong đường ống hay không và để mở hoặc đóng một công tắc điện. Công tắc dòng chảy thường được sử dụng trong hệ nhiệt, điều hòa không khí, lạnh, xử lý nước, bơm và các hệ thống xử lý nói chung.

2 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Công tắc dòng chảy HFS20 Autosigma 10 bar
  630.720 ₫
  -
  +
 2. Công tắc dòng chảy HFS25 Autosigma 10 bar
  630.720 ₫
  -
  +

2 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang