Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ chuyển đổi nguồn
Bộ chuyển đổi nguồn điện có tên tiếng anh là adapter đây là bộ phận được dùng để biến đổi, hay chuyển đổi nguồn điện của các thiết bị điện từ điện áp cao (220V) xuống mức điện áp thấp hơn (24V) nhằm sử dụng phù hợp với các hệ thống thiết bị điện. Bộ chuyển đổi nguồn (adapter) hiện tại chúng được sử dụng phổ biến trong nhiều nghành nghề khác nhau đặc biệt nhất đó là các ngành nghề điện tử…

Sản phẩm 1-32 of 166

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. G NXZ-630/4B 315A Bộ chuyển nguồn Chint
  14.190.946 ₫
  -
  +
 2. NXZM-250S/4B 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  6.739.777 ₫
  -
  +
 3. NXZM-63S/3B 10A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.194.959 ₫
  -
  +
 4. NXZM-125H/3B 100A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.393.619 ₫
  -
  +
 5. G NXZ-250/4B 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  8.197.563 ₫
  -
  +
 6. NXZM-125S/3B 80A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.214.825 ₫
  -
  +
 7. NXZM-800S/4B 800A Bộ chuyển nguồn Chint
  16.921.102 ₫
  -
  +
 8. NZ7-125S/3-63A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 9. NZ7-125H/4-25A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 10. NXZ-630/4A 400A Bộ chuyển nguồn Chint
  15.326.146 ₫
  -
  +
 11. NXZM-400S/4B 400A Bộ chuyển nguồn Chint
  12.863.235 ₫
  -
  +
 12. NZ7-630S/3-630A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  17.264.000 ₫
  -
  +
 13. NZ7-250S/3-225A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 14. NXZM-250S/3B 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  6.257.790 ₫
  -
  +
 15. NXZM-63H/3B 40A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.314.155 ₫
  -
  +
 16. G NXZ-125/4B 80A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.035.085 ₫
  -
  +
 17. NXZM-160H/3B 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.776.276 ₫
  -
  +
 18. NXZM-800S/3B 800A Bộ chuyển nguồn Chint
  14.884.837 ₫
  -
  +
 19. NXZ-125/4A 125A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.071.033 ₫
  -
  +
 20. NXZ-250/4A 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  8.477.106 ₫
  -
  +
 21. NXZM-400S/4B 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  12.863.235 ₫
  -
  +
 22. NXZM-400S/3B 400A Bộ chuyển nguồn Chint
  11.720.940 ₫
  -
  +
 23. NXZM-125S/4B 63A Bộ chuyển nguồn Chint
  5.438.554 ₫
  -
  +
 24. NXZ-250/4B 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  8.853.141 ₫
  -
  +
 25. NXZM-250H/3B 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  15.246.000 ₫
  -
  +
 26. G NXZ-630/4A 400A Bộ chuyển nguồn Chint
  14.190.946 ₫
  -
  +
 27. NZ7-400S/4-350A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  15.537.000 ₫
  -
  +
 28. G NXZ-250/4B 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  8.197.563 ₫
  -
  +
 29. G NXZ-250/4A 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  7.848.962 ₫
  -
  +
 30. NXZM-160S/4B 160A Bộ chuyển nguồn Chint
  6.118.728 ₫
  -
  +
 31. NXZM-250S/4B 200A Bộ chuyển nguồn Chint
  6.739.777 ₫
  -
  +
 32. NXZM-400S/3B 250A Bộ chuyển nguồn Chint
  11.720.940 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 166

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang