SSR

SSR

SSR hay còn được gọi bằng cái tên gọi khác là relay bán dẫn ssr.

Relay SSR thường được thiết kế như một công tắc bật tắt đơn giản với đầu cực nguồn và đầu cực tải có nhiệm vụ chuyển đổi khi tín hiệu điều khiển bên ngoài được chuyển đến rơle qua một đầu cực khác. Khi điều này xảy ra thì việc chuyển đổi xảy ra rất nhanh và tải được cấp nguồn. Relay có thể được thiết kế và sử dụng trong khả năng chuyển đổi AC hoặc DC.

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SR3-1450 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.828.860 ₫
  -
  +
 2. SR3-4430 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.205.820 ₫
  -
  +
 3. SRH3-1475R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.436.060 ₫
  -
  +
 4. SRS1-C1202-2 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 5. SR1-1250-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  485.760 ₫
  -
  +
 6. SRS1-C1205R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 7. SR2-1230 Relay bán dẫn SSR Autonics
  776.820 ₫
  -
  +
 8. SR1-1420R-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  388.740 ₫
  -
  +
 9. SR1-4220-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  250.800 ₫
  -
  +
 10. SRS1-C1203R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 11. SR1-1450-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  679.800 ₫
  -
  +
 12. SRH2-4215 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.205.820 ₫
  -
  +
 13. SR1-4215-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  234.960 ₫
  -
  +
 14. SR2-1430 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.072.500 ₫
  -
  +
 15. SR1-4415-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  372.240 ₫
  -
  +
 16. SRH1-4260-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  873.840 ₫
  -
  +
 17. ASL-L01SR0-NN SSR terminal blocks Autonics
  252.120 ₫
  -
  +
 18. ABL-L04PQ-UY Cầu đấu điện - relay terminal blocks Autonics
  787.380 ₫
  -
  +
 19. ACS-20L Khối nối chung Autonics
  188.100 ₫
  -
  +
 20. SSR Relay bán dẫn HSR-2A704Z 1 Pha 70A Hanyoung
  485.520 ₫
  -
  +
 21. SRS1-A1205R Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 22. AFS-H20 Interface terminal blocks Autonics
  287.760 ₫
  -
  +
 23. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.024.760 ₫
  -
  +
 24. SRH3-2415 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.481.040 ₫
  -
  +
 25. SRH1-2220-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  448.800 ₫
  -
  +
 26. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD252Z 1 Pha 25A Hanyoung
  342.720 ₫
  -
  +
 27. ABL-H16R6-NN Cầu đấu điện - relay terminal blocks Autonics
  4.233.240 ₫
  -
  +
 28. SRH1-2460-N Relay bán dẫn SSR Autonics
  995.280 ₫
  -
  +
 29. SRS1-A1203R Relay bán dẫn Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 30. ABL-L04TN-UY Cầu đấu điện - relay terminal blocks Autonics
  867.240 ₫
  -
  +
 31. SR2-2475 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.910.040 ₫
  -
  +
 32. SRHL1-1425 Relay bán dẫn SSR Autonics
  623.040 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang