Biến tần Dorna

Biến tần Dorna

Biến tần Dorna là dòng sản phẩm đa năng phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần Dorna bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLA1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 2. DLF1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  7.064.200 ₫
  -
  +
 3. DLB1-0045T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 4. DLB1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 5. DLB1-0022T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  12.105.280 ₫
  -
  +
 6. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  4.347.200 ₫
  -
  +
 7. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.000 ₫
  -
  +
 8. DLF1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  22.891.000 ₫
  -
  +
 9. DLF1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  37.946.040 ₫
  -
  +
 10. DLF1-18D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  11.068.640 ₫
  -
  +
 11. DLA1-01D5T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.000 ₫
  -
  +
 12. DLB1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 13. DLB1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 14. DLB1-0220T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 15. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.738.880 ₫
  -
  +
 16. DLF1-05D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  6.713.080 ₫
  -
  +
 17. DLF1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.491.280 ₫
  -
  +
 18. DLF1-0045T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  20.523.800 ₫
  -
  +
 19. DLF1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.491.280 ₫
  -
  +
 20. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 21. DLA1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.839.200 ₫
  -
  +
 22. DLB1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 23. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 24. DLF1-0350T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.900.920 ₫
  -
  +
 25. DLF1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.299.000 ₫
  -
  +
 26. DLF1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  26.994.440 ₫
  -
  +
 27. DLF1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.709.880 ₫
  -
  +
 28. DLB1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 29. DLB1-0004T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 30. DLB1-0093T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  17.656.320 ₫
  -
  +
 31. DLA1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.245.640 ₫
  -
  +
 32. DLF1-0030T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  16.143.160 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang