Đèn tháp

Đèn tháp

Đèn tháp còn gọi là đèn tower light là dòng đèn tín hiệu cảnh báo với nhiều tầng xếp lên nhau mỗi tầng 1 màu khác nhau dùng để làm tín hiệu cảnh báo cho người sử dụng dễ dàng quan sát. Đèn tháp gồm 2 hình dáng chính là Tháp Vuông và Tháp tròn.

Đèn tháp Hanyoung đang là dòng thiết bị phổ biến nhất thị trường hiện nay, sản phẩm Hanyoung đáp ứng tốt các yêu cầu về thiết bị đèn trong lắp đặt và vận hành.

Sản phẩm 1-32 of 312

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-025-D51-1-N/P(NPN/PNP)
  1.000 ₫
  -
  +
 2. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-C51-1-D
  534.480 ₫
  -
  +
 3. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 T084-PAD12G-M
  230.000 ₫
  -
  +
 4. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-C51-2-M
  619.480 ₫
  -
  +
 5. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 TF-24-G
  1.000 ₫
  -
  +
 6. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-080-A-A11-5-(D/L/M)
  1.000 ₫
  -
  +
 7. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-A-A11-4-D
  1.107.000 ₫
  -
  +
 8. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-A-A11-2-L
  667.760 ₫
  -
  +
 9. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 55 TWN-220-3
  1.000 ₫
  -
  +
 10. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 TR-12-R
  1.000 ₫
  -
  +
 11. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-A11-2-D
  1.036.000 ₫
  -
  +
 12. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 40 STL-040-F-C51-1-D
  1.232.000 ₫
  -
  +
 13. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 25 STL-025-D51-4-N
  279.480 ₫
  -
  +
 14. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 40 STL-040-F-A11-4-M
  752.760 ₫
  -
  +
 15. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-F-C51-3-(D/L/M)
  1.000 ₫
  -
  +
 16. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 T084-FAA220G-D
  269.280 ₫
  -
  +
 17. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 40 STL-040-A-C51-3-D
  364.480 ₫
  -
  +
 18. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 TF-012-Y
  1.000 ₫
  -
  +
 19. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-060-A-A11-5-(D/L/M)
  1.000 ₫
  -
  +
 20. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-060-F-C51-3-(D/L/M)
  1.000 ₫
  -
  +
 21. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung STL-040-A-C51-4-(D/L/M)
  1.000 ₫
  -
  +
 22. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 40 STL-040-A-C51-1-D
  1.089.000 ₫
  -
  +
 23. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 T084-PAD24G-D
  163.880 ₫
  -
  +
 24. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 55 TWBN-220-1
  459.000 ₫
  -
  +
 25. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 TP-24-Y
  231.000 ₫
  -
  +
 26. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-C51-3-L
  704.480 ₫
  -
  +
 27. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 84 T084-PAD24G-M
  173.400 ₫
  -
  +
 28. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 40 STL-040-F-C51-2-M
  412.760 ₫
  -
  +
 29. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 55 TW-220-3
  1.000 ₫
  -
  +
 30. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung HY-TN-220-2
  1.000 ₫
  -
  +
 31. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-C51-1-L
  534.480 ₫
  -
  +
 32. Đèn tín hiệu - đèn tầng - Đèn tháp Hanyoung phi 60 STL-060-F-A11-2-L
  789.480 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 312

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang