Điều khiển cẩu trục

Theo dõi nguồn cấp RSS
Điều khiển cẩu trục

Điều khiển cẩu trục không nằm trong cấu tạo chính của cẩu trục. Thế nhưng đây lại là thiết bị phụ kiện không thể thiếu mang tính chất hỗ trợ rất lớn cho kỹ thuật viên trong quá trình thao tác.

Điều khiển cẩu trục được sử dụng để có thể truyền tín hiệu từ tay bấm tới pa lăng cầu trục nhanh chóng, chính xác. Thông qua đó, kỹ thuật viên có thể thao tác để điều khiển hoạt động của cẩu trục bao gồm điều khiển tốc độ, hoạt động di chuyển, nâng hạ vật nặng theo ý muốn.

Sản phẩm 1-32 of 52

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY-1022SB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  168.640 ₫
  -
  +
 2. HY-P1024-BB Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung
  230.520 ₫
  -
  +
 3. HY-102D20 Công tắc điều khiển cần trục (phụ kiện) Hanyoung
  60.520 ₫
  -
  +
 4. JREMO 14K D (Rx4) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  13.936.000 ₫
  -
  +
 5. 1028ABBB Bộ điều khiển cẩu trục Hanyoung
  339.000 ₫
  -
  +
 6. JREMO 8K B (Rx3) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  8.710.000 ₫
  -
  +
 7. JREMO 3K A (Rx2) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  4.790.000 ₫
  -
  +
 8. HY-1022SD Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  195.840 ₫
  -
  +
 9. HY-P1026BBB Tay bấm cầu trục Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 10. HY-1026-BBB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  250.240 ₫
  -
  +
 11. 1026BBB Bộ điều khiển cẩu trục Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 12. HY-1024BB Điều khiển cần trục Hanyoung
  199.000 ₫
  -
  +
 13. HY-P1022B Tay bấm cầu trục Hanyoung
  128.520 ₫
  -
  +
 14. HY-1024-AB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  162.520 ₫
  -
  +
 15. JREMO 4L A (Rx2) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  5.226.000 ₫
  -
  +
 16. JREMO 10K B (Rx3) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  67.000 ₫
  -
  +
 17. 1028ADBB Bộ điều khiển cẩu trục Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 18. HY-P1026-SBBB Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung
  342.720 ₫
  -
  +
 19. HY-1026-SDBB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  327.760 ₫
  -
  +
 20. HY-1024-BB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  180.880 ₫
  -
  +
 21. JREMO 4L B (Rx2) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  5.226.000 ₫
  -
  +
 22. HY-P1024BB Tay bấm cầu trục Hanyoung
  266.000 ₫
  -
  +
 23. HY-1026-SDDD Điều khiển cần trục Hanyoung
  386.240 ₫
  -
  +
 24. JREMO 14K B (Rx4) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  13.936.000 ₫
  -
  +
 25. HY-P1028-ABBB Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung
  359.720 ₫
  -
  +
 26. JREMO 14K A (Rx4) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  35.190.000 ₫
  -
  +
 27. JREMO8KA(Rx2) Bộ điều khiển cần trục Jeico JREMO 8K A (Rx2)
  8.710.000 ₫
  -
  +
 28. HY-1029-SBBB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  740.520 ₫
  -
  +
 29. JREMO 6K A (Rx2) Bộ điều khiển cần trục Jeico
  5.226.000 ₫
  -
  +
 30. HY-1026-ABB Bộ điều khiển cần trục Hanyoung
  240.720 ₫
  -
  +
 31. HY-P1024-SBB Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung
  263.840 ₫
  -
  +
 32. HY-P1028BBBB Tay bấm cầu trục Hanyoung
  529.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 52

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang