Đồng hồ đo tốc độ xung chiều dài

Đồng hồ đo tốc độ xung chiều dài

Đồng hồ đo tốc độ xung chiều dài là loại đồng hồ được sử dụng để đo các đại lượng rpm/rps và tốc độ của vật đang quay với nhiều chế độ hoạt động. Thiết bị được ứng dụng phổ biến cho sự điều khiển của thiết bị máy móc trong các quá trình tự động hóa, với mục đích nâng cao năng suất.

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BP6-5AN Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  1.429.000 ₫
  -
  +
 2. MP5Y-41 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  2.974.400 ₫
  -
  +
 3. MP5Y-42 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.707.000 ₫
  -
  +
 4. MP5Y-44 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.345.100 ₫
  -
  +
 5. MP5Y-4N Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  2.596.000 ₫
  -
  +
 6. RP6-5AN Đồng hồ đo xung Hanyoung
  1.429.000 ₫
  -
  +
 7. RP1-4AN Đồng hồ đo xung Hanyoung
  1.545.000 ₫
  -
  +
 8. RP3-5D1 Đồng hồ đo xung Hanyoung
  1.623.000 ₫
  -
  +
 9. LP3-5AN Đồng hồ đo xung đa năng Hanyoung
  1.629.000 ₫
  -
  +
 10. RP3-5A2 Đồng hồ đo xung Hanyoung
  1.816.000 ₫
  -
  +
 11. RP3-5A4 Đồng hồ đo xung Hanyoung
  1.816.000 ₫
  -
  +
 12. LP3-5A3 Đồng hồ đo xung đa năng Hanyoung
  1.918.000 ₫
  -
  +
 13. LP3-5A5 Đồng hồ đo xung đa năng Hanyoung
  1.918.000 ₫
  -
  +
 14. MP5W-4N Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  2.272.600 ₫
  -
  +
 15. MP5W-4A Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  4.127.200 ₫
  -
  +
 16. MP5W-48 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.924.800 ₫
  -
  +
 17. BP6-5A1 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  1.429.000 ₫
  -
  +
 18. RP3-5AN Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  1.429.000 ₫
  -
  +
 19. RP3-5A1 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  1.623.000 ₫
  -
  +
 20. MP5M-41 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.668.500 ₫
  -
  +
 21. MP5M-42 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  4.774.000 ₫
  -
  +
 22. MP5M-4N Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.048.100 ₫
  -
  +
 23. MP5S-4N Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  2.697.200 ₫
  -
  +
 24. MP5W-41 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.345.100 ₫
  -
  +
 25. MP5W-42 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.924.800 ₫
  -
  +
 26. MP5W-43 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.482.000 ₫
  -
  +
 27. MP5W-44 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.924.800 ₫
  -
  +
 28. MP5W-45 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.785.100 ₫
  -
  +
 29. MP6-4-AA-0A Đồng hồ đa năng Hanyoung
  35.000 ₫
  -
  +

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang