Đồng hồ đo volt amper

Đồng hồ đo volt amper

Đồng hồ đo volt amper là thiết bị dùng để đo công suất dòng điện.

 Hanyoung và Chint đang là 2 hãng có những dòng thiết bị đo Volt/Amper với độ chính xác tốt nhất hiện nay.

Sản phẩm 1-32 of 833

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MT4Y-AA-44 Đồng hồ đo Volt Amper Autonics
  3.001.900 ₫
  -
  +
 2. MP3-4-AA-4-A Đồng hồ đo Volt Amper digital đa tính năng Hanyoung
  1.986.000 ₫
  -
  +
 3. DTS634-230/400V10(100)A Công tơ điện 3 pha Chint
  102 ₫
  -
  +
 4. KDS-10 Đồng hồ đo Volt Amper LightStar
  4.230.000 ₫
  -
  +
 5. KAF-60 Frequency Analog Meter Light Star
  649.000 ₫
  -
  +
 6. LM6-4AA-3N-A Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung
  1.790.000 ₫
  -
  +
 7. NP96-A 25/50/5A(OL) Đồng hồ đo volt amper Chint
  405.900 ₫
  -
  +
 8. NP96-A 1500/3000/5A Panel(OL) Đồng hồ đo volt amper Chint
  19.800 ₫
  -
  +
 9. G PZ666-2S 3×450V Đồng hồ đo volt amper Chint
  1.089.000 ₫
  -
  +
 10. NP96-Hz 45-55Hz 220v Đồng hồ đo volt amper Chint
  809.600 ₫
  -
  +
 11. MP3-4-DV-8-B Bộ đo thông số điện Hanyoung
  134 ₫
  -
  +
 12. KN-1240B Bộ hiển thị Autonics
  7.067.500 ₫
  -
  +
 13. BS6-NA208 Bộ đo cường độ dòng điện Hanyoung
  786.000 ₫
  -
  +
 14. MP5Y-44 Đồng hồ đếm xung đa chức năng Autonics
  3.345.100 ₫
  -
  +
 15. M4W2P-DA Đồng hồ đo Volt Amper digital panel meter Autonics
  184 ₫
  -
  +
 16. KCP-03S Đồng hồ đo Volt Amper LightStar
  2.820.000 ₫
  -
  +
 17. KDP-DS Đồng hồ đo Volt Amper LightStar
  1.156.000 ₫
  -
  +
 18. KAE-72 Signal Analog Meter Light Star
  508.000 ₫
  -
  +
 19. KAB-11 AC Voltage Analog Meter Light Star
  592.000 ₫
  -
  +
 20. NP96-A 2k/5A(NO-OL) Đồng hồ đo volt amper Chint
  405.900 ₫
  -
  +
 21. NP96-A 2000/4000/5A Panel(OL) Đồng hồ đo volt amper Chint
  19.800 ₫
  -
  +
 22. PD666-2S4 3×450V 3×*A/5A Đồng hồ đo volt amper Chint
  1.894.200 ₫
  -
  +
 23. NP96-V 3000/100V Đồng hồ đo volt amper Chint
  425.700 ₫
  -
  +
 24. BS3-NA207 Bộ đo thông số điện Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 25. MP3-4-AV-0-B Bộ đo thông số điện Hanyoung
  165 ₫
  -
  +
 26. M4W-T-1 Đồng hồ đo Amper Autonics
  1.395.900 ₫
  -
  +
 27. LM3-4AA-3R-A Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung
  1.790.000 ₫
  -
  +
 28. NP96-A 1000/5A Panel(NO-OL) Đồng hồ đo volt amper Chint
  19.800 ₫
  -
  +
 29. G PZ666-2 450V Đồng hồ đo volt amper Chint
  891.000 ₫
  -
  +
 30. NP96-kW 300/5A 380V 200kW Đồng hồ đo volt amper Chint
  2.027.300 ₫
  -
  +
 31. BS6-ND203 Bộ đo thông số điện Hanyoung
  125 ₫
  -
  +
 32. MP3-4-AA-11-B Bộ đo thông số điện Hanyoung
  141 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 833

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang