Hanyoung

HANYOUNG NUX được thành lập từ năm 1972 tại Hàn Quốc chuyên sản xuất bộ điều khiển nhiệt độ, dụng cụ đo lường, cảm biến, nút nhấn, đèn báo... Với phương châm tạo ra những sản phẩm tốt nhất, sản phẩm HANYOUNG luôn đáp ứng những thay đổi của công nghệ, tạo ra những sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường thế giới. HANYOUNG hiện đã mở văn phòng và nhà máy tại Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam cùng với hệ thống phân phối toàn cầu mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Sản phẩm 1-32 of 6551

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP18S-5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 2. UP18S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. UP18S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 4. UP18S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 5. UP18S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 6. UP18S-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. UP18S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 8. UP18S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. UP25S-5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 10. UP25S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 11. UP25S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 12. UP25S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 13. UP25S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 14. UP25S-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 15. UP25S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 16. UP25S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. UP25S-12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 18. UP25S-12NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 19. UP25S-12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 20. UP25S-12PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 21. UP30S-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 22. UP30S-10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 23. UP30S-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 24. UP30S-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 25. UP30S-15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 26. UP30S-15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 27. UP30S-15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. UP30S-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 29. UP40S-20NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 30. UP40S-20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 31. UP40S-20PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 32. UP40S-20PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 6551

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang