Máy hàn

Máy hàn là công cụ dùng để kết dính 2 vật liệu tách biệt lại với nhau thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó và có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu bổ sung.

Có 2 cách để hàn là hàn bằng việc làm nóng chảy ở kim loại cần hàn hoặc vừa hàn nóng chảy vừa bổ sung vật liệu hàn.

Sản phẩm 1-32 of 40

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HK120A MÁY HÀN QUE MMA INVERTER
  1.850.000 ₫
  -
  +
 2. HKTIG315ACDC-380V MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  18.400.000 ₫
  -
  +
 3. HK40PLASMA-220V MÁY CẮT PLASMA INVERTER
  6.000.000 ₫
  -
  +
 4. HK70PLASMA-380V MÁY CẮT PLASMA INVERTER
  13.500.000 ₫
  -
  +
 5. HK416-220V MÁY CẮT PLASMA INVERTER (SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ)
  8.100.000 ₫
  -
  +
 6. HKMIG200I MÁY HÀN MIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ CO2)
  9.990.000 ₫
  -
  +
 7. HK250MIG-INV MÁY HÀN MIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ CO2)
  12.500.000 ₫
  -
  +
 8. HK350MIG-IGBT MÁY HÀN MIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ CO2)
  21.800.000 ₫
  -
  +
 9. HK500MIG-IGBT MÁY HÀN MIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ CO2)
  26.500.000 ₫
  -
  +
 10. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H180D
  3.500.000 ₫
  -
  +
 11. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H200D
  4.800.000 ₫
  -
  +
 12. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H250N
  3.700.000 ₫
  -
  +
 13. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H250D
  6.000.000 ₫
  -
  +
 14. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H250D2P-380V
  6.800.000 ₫
  -
  +
 15. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H300D
  7.900.000 ₫
  -
  +
 16. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-H300D2P-380V
  8.600.000 ₫
  -
  +
 17. MÁY BIẾN THẾ HÀN HK-HB10KB
  12.000.000 ₫
  -
  +
 18. HKTIG250ACDC-220V MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  15.400.000 ₫
  -
  +
 19. HKTIG200ACDC-220V MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  11.900.000 ₫
  -
  +
 20. HK200K MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  2.400.000 ₫
  -
  +
 21. HK200H MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  2.300.000 ₫
  -
  +
 22. HK200Z MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  2.300.000 ₫
  -
  +
 23. HK200E MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  2.850.000 ₫
  -
  +
 24. HK200A MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  3.350.000 ₫
  -
  +
 25. HK215A MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  3.290.000 ₫
  -
  +
 26. HK250Z MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  3.990.000 ₫
  -
  +
 27. HK250T MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  5.500.000 ₫
  -
  +
 28. HK250TP MÁY HÀN QUE MMA INVERTER HK120A
  6.500.000 ₫
  -
  +
 29. HKTIG315I-380V MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  12.000.000 ₫
  -
  +
 30. HKTIG200E-PK MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  3.900.000 ₫
  -
  +
 31. HKTIG200-220V-PK MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  4.550.000 ₫
  -
  +
 32. HKTIG200I MÁY HÀN TIG INVERTER (SỬ DỤNG KHÍ ARGON)
  3.750.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 40

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Máy hàn