Máy nén khí không dầu

Máy nén khí không dầu

Máy nén khí không dầu Nén khí 100% không dầu. Nhờ lớp vỏ bọc cách âm, Máy nén khí không dầu đạt độ tiếng ồn thấp cho phép bạn lắp đặt ở gần điểm sử dụng

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LZ10-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  1.000 ₫
  -
  +
 2. LZ20 Máy nén khí không dầu dòng LZ 15kw
  1.000 ₫
  -
  +
 3. SF / SF+ Máy nén khí không dầu dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 4. LF2 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 0.55kw
  1.000 ₫
  -
  +
 5. LF5 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 4kw
  1.000 ₫
  -
  +
 6. LF10 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 7.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 7. LFx1.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.75kw
  1.000 ₫
  -
  +
 8. LFx2.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 9. LZ7-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  1.000 ₫
  -
  +
 10. LZ15 Máy nén khí không dầu dòng LZ 11kw
  1.000 ₫
  -
  +
 11. LZ Máy nén khí không dầu dòng
  1.525.000 ₫
  -
  +
 12. AQ VSD Máy nén khí không dầu dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 13. LF3 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 2.2kw
  1.000 ₫
  -
  +
 14. LF7 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 5.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 15. LFx0.7 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.55kw
  1.000 ₫
  -
  +
 16. LFx1.5 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.1kw
  1.000 ₫
  -
  +

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang