Máy nén khí piston

Máy nén khí piston

Máy nén khí piston là dòng máy lâu đời nhất và thông dụng nhất trong ngành công nghiệp khí nén.Được chia làm các phân khúc là máy nén một cấp hoặc máy nén hai cấp, có dầu hoặc không dầu với số xylanh khác nhau trong từng loại máy. 

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATB( Cast Iron) Máy nén khí Piston dòng
  149 ₫
  -
  +
 2. LE5-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  178 ₫
  -
  +
 3. LE7-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  108 ₫
  -
  +
 4. LE10-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  127 ₫
  -
  +
 5. LE15-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  154 ₫
  -
  +
 6. LE20-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  112 ₫
  -
  +
 7. ATB1-50 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  142 ₫
  -
  +
 8. ATB2-100 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  175 ₫
  -
  +
 9. ATB3-150 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  122 ₫
  -
  +
 10. ATB5-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  125 ₫
  -
  +
 11. ATB7-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  131 ₫
  -
  +
 12. ATB10-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  126 ₫
  -
  +
 13. LE3-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  154 ₫
  -
  +
 14. LE2-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  110 ₫
  -
  +
 15. LF Máy nén khí Piston dòng
  125 ₫
  -
  +
 16. LE Máy nén khí Piston dòng
  163 ₫
  -
  +
 17. LF10 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 7.5kw
  115 ₫
  -
  +
 18. LFx0.7 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.55kw
  169 ₫
  -
  +
 19. LFx1.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.75kw
  177 ₫
  -
  +
 20. LFx1.5 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.1kw
  181 ₫
  -
  +
 21. LFx2.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.5kw
  132 ₫
  -
  +
 22. LZ7-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  146 ₫
  -
  +
 23. LZ10-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  186 ₫
  -
  +
 24. LZ15 Máy nén khí không dầu dòng LZ 11kw
  114 ₫
  -
  +
 25. LZ20 Máy nén khí không dầu dòng LZ 15kw
  124 ₫
  -
  +
 26. ATB15-500 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  148 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Máy nén khí piston