Máy nén khí piston

Máy nén khí piston

Máy nén khí piston là dòng máy lâu đời nhất và thông dụng nhất trong ngành công nghiệp khí nén.Được chia làm các phân khúc là máy nén một cấp hoặc máy nén hai cấp, có dầu hoặc không dầu với số xylanh khác nhau trong từng loại máy. 

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LZ7-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  1.000 ₫
  -
  +
 2. LE10-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 3. LZ10-10 Máy nén khí không dầu dòng LZ
  1.000 ₫
  -
  +
 4. LE15-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 5. LZ15 Máy nén khí không dầu dòng LZ 11kw
  1.000 ₫
  -
  +
 6. LE20-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 7. LE2-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 8. ATB1-50 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 9. LE5-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 10. ATB2-100 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 11. ATB3-150 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 12. ATB5-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 13. ATB7-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 14. ATB( Cast Iron) Máy nén khí Piston dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 15. ATB10-270 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 16. LF Máy nén khí Piston dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 17. ATB15-500 Máy nén khí Piston dòng ATB( Cast Iron)
  1.000 ₫
  -
  +
 18. LE Máy nén khí Piston dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 19. LZ20 Máy nén khí không dầu dòng LZ 15kw
  1.000 ₫
  -
  +
 20. LF10 Máy nén khí Piston không dầu dòng LF 7.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 21. LE3-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 22. LFx0.7 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.55kw
  1.000 ₫
  -
  +
 23. LE7-10 Máy nén khí Piston dòng LE
  1.000 ₫
  -
  +
 24. LFx1.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 0.75kw
  1.000 ₫
  -
  +
 25. LFx1.5 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.1kw
  1.000 ₫
  -
  +
 26. LFx2.0 Máy nén khí Piston không dầu dòng LFx 1.5kw
  1.000 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang