Máy nén khi trục vít có biến tần

Máy nén khi trục vít có biến tần

Lợi ích chính của máy nén khí trục vít có biến tần là hiệu suất năng lượng. Nhưng loại máy nén này có nhiều lợi ích khác, bao gồm:

 • vận hành ít tiếng ồn
 • kiểu dáng nhỏ cho các hệ thống điểm sử dụng
 • không có chu trình hoạt động
 • vận hành liên tục ở nhiệt độ lên đến 46 độ C
 • lượng dầu lẫn thấp (đến 3 ppm) trong máy được bôi trơn bằng dầu
 • không mất công suất theo thời gian

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GA VSD Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  194 ₫
  -
  +
 2. G4 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 4kw
  174 ₫
  -
  +
 3. G5 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 5.5kw
  139 ₫
  -
  +
 4. G7 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 7.5kw
  137 ₫
  -
  +
 5. G11 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 11kw
  157 ₫
  -
  +
 6. G15 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 15kw
  190 ₫
  -
  +
 7. G18 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 18.5kw
  133 ₫
  -
  +
 8. G22 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 22kw
  194 ₫
  -
  +
 9. G30 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 30kw
  120 ₫
  -
  +
 10. G37 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 37kw
  173 ₫
  -
  +
 11. G45 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 45kw
  176 ₫
  -
  +
 12. G55 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 55kw
  128 ₫
  -
  +
 13. G75 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 75kw
  182 ₫
  -
  +
 14. G3 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 3kw
  144 ₫
  -
  +
 15. G2 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 2.2kw
  106 ₫
  -
  +
 16. GA VSD IPM Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  190 ₫
  -
  +
 17. GA7-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần
  135 ₫
  -
  +
 18. GA11-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 11 kw
  182 ₫
  -
  +
 19. GA15-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 15 kw
  141 ₫
  -
  +
 20. GA18-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 18 kw
  123 ₫
  -
  +
 21. GA22-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 22 kw
  104 ₫
  -
  +
 22. GA26-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 26 kw
  176 ₫
  -
  +
 23. GA30-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 30 kw
  131 ₫
  -
  +
 24. GA37-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 37 kw
  194 ₫
  -
  +
 25. GA45-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 45 kw
  143 ₫
  -
  +
 26. GA55-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 55 kw
  161 ₫
  -
  +
 27. GA75-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 75 kw
  128 ₫
  -
  +
 28. G90 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 90kw
  117 ₫
  -
  +

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Máy nén khi trục vít có biến tần