Máy nén khi trục vít có biến tần

Máy nén khi trục vít có biến tần

Lợi ích chính của máy nén khí trục vít có biến tần là hiệu suất năng lượng. Nhưng loại máy nén này có nhiều lợi ích khác, bao gồm:

 • vận hành ít tiếng ồn
 • kiểu dáng nhỏ cho các hệ thống điểm sử dụng
 • không có chu trình hoạt động
 • vận hành liên tục ở nhiệt độ lên đến 46 độ C
 • lượng dầu lẫn thấp (đến 3 ppm) trong máy được bôi trơn bằng dầu
 • không mất công suất theo thời gian

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GA VSD Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  99 ₫
  -
  +
 2. G4 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 4kw
  99 ₫
  -
  +
 3. G5 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 5.5kw
  99 ₫
  -
  +
 4. G7 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 7.5kw
  99 ₫
  -
  +
 5. G11 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 11kw
  99 ₫
  -
  +
 6. G15 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 15kw
  99 ₫
  -
  +
 7. G18 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 18.5kw
  99 ₫
  -
  +
 8. G22 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 22kw
  99 ₫
  -
  +
 9. G30 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 30kw
  99 ₫
  -
  +
 10. G37 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 37kw
  99 ₫
  -
  +
 11. G45 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 45kw
  99 ₫
  -
  +
 12. G55 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 55kw
  99 ₫
  -
  +
 13. G75 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 75kw
  99 ₫
  -
  +
 14. G3 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 3kw
  99 ₫
  -
  +
 15. G2 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 2.2kw
  99 ₫
  -
  +
 16. GA VSD IPM Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  99 ₫
  -
  +
 17. GA7-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần
  99 ₫
  -
  +
 18. GA11-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 11 kw
  99 ₫
  -
  +
 19. GA15-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 15 kw
  99 ₫
  -
  +
 20. GA18-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 18 kw
  99 ₫
  -
  +
 21. GA22-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 22 kw
  99 ₫
  -
  +
 22. GA26-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 26 kw
  99 ₫
  -
  +
 23. GA30-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 30 kw
  99 ₫
  -
  +
 24. GA37-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 37 kw
  99 ₫
  -
  +
 25. GA45-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 45 kw
  99 ₫
  -
  +
 26. GA55-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 55 kw
  99 ₫
  -
  +
 27. GA75-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 75 kw
  99 ₫
  -
  +
 28. G90 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 90kw
  99 ₫
  -
  +

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Máy nén khi trục vít có biến tần