Máy nén khi trục vít có biến tần

Máy nén khi trục vít có biến tần

Lợi ích chính của máy nén khí trục vít có biến tần là hiệu suất năng lượng. Nhưng loại máy nén này có nhiều lợi ích khác, bao gồm:

 • vận hành ít tiếng ồn
 • kiểu dáng nhỏ cho các hệ thống điểm sử dụng
 • không có chu trình hoạt động
 • vận hành liên tục ở nhiệt độ lên đến 46 độ C
 • lượng dầu lẫn thấp (đến 3 ppm) trong máy được bôi trơn bằng dầu
 • không mất công suất theo thời gian

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GA VSD IPM Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  1.000 ₫
  -
  +
 2. GA7-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần
  1.000 ₫
  -
  +
 3. G45 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 45kw
  1.000 ₫
  -
  +
 4. GA11-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 11 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 5. G55 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 55kw
  1.000 ₫
  -
  +
 6. GA15-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 15 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 7. G75 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 75kw
  1.000 ₫
  -
  +
 8. GA18-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 18 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 9. G90 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 90kw
  1.000 ₫
  -
  +
 10. GA22-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 22 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 11. G2 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 2.2kw
  1.000 ₫
  -
  +
 12. GA26-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 26 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 13. G4 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 4kw
  1.000 ₫
  -
  +
 14. G5 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 5.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 15. G7 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 7.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 16. GA30-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 30 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 17. G11 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 11kw
  1.000 ₫
  -
  +
 18. GA37-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 37 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 19. G15 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 15kw
  1.000 ₫
  -
  +
 20. GA45-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 45 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 21. G18 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 18.5kw
  1.000 ₫
  -
  +
 22. GA55-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 55 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 23. G22 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 22kw
  1.000 ₫
  -
  +
 24. GA75-VSD Máy nén khí trục vít có biến tần 75 kw
  1.000 ₫
  -
  +
 25. G30 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 30kw
  1.000 ₫
  -
  +
 26. G3 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 3kw
  1.000 ₫
  -
  +
 27. G37 Máy nén khí trục vít có biến tần dòng G 37kw
  1.000 ₫
  -
  +
 28. GA VSD Máy nén khí trục vít có biến tần dòng
  1.000 ₫
  -
  +

28 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang