MIKRO

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 5K
  372.075 ₫
  -
  +
 2. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 10K
  562.650 ₫
  -
  +
 3. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 15K
  707.850 ₫
  -
  +
 4. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 20K
  871.200 ₫
  -
  +
 5. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 25K
  1.089.000 ₫
  -
  +
 6. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 30K
  1.306.800 ₫
  -
  +
 7. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 40K
  2.347.400 ₫
  -
  +
 8. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 50K
  2.420.000 ₫
  -
  +
 9. Tụ khô MIKRO điện áp 230V dung lượng 10K
  1.028.500 ₫
  -
  +
 10. Tụ khô MIKRO điện áp 220V dung lượng 5K
  750.200 ₫
  -
  +
 11. Tụ khô MIKRO điện áp 220V dung lượng 10K
  1.258.400 ₫
  -
  +
 12. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 10K
  538.450 ₫
  -
  +
 13. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 15K
  807.675 ₫
  -
  +
 14. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 20K
  1.076.900 ₫
  -
  +
 15. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 25K
  1.346.125 ₫
  -
  +
 16. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 30K
  1.615.350 ₫
  -
  +
 17. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 40K
  2.153.800 ₫
  -
  +
 18. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 50K
  2.692.250 ₫
  -
  +

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang