plc

plc

PLC là từ viết tắt của Programmable Logic Controller

PLC dựa vào các tín hiệu ngõ vào và các thuật toán điều khiển bên trong do người lập trình viết, nó sẽ xuất các tín hiệu ngõ ra để điều khiển các thiết bị khác.

Sản phẩm 1-32 of 85

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BMXP342020 - Processor module Bộ lập trình PLC Schneider M340 1024I/O
  34.615.900 ₫
  -
  +
 2. XGF-HO2A Module ngõ vào đọc xung tốc độ cao Open Collector hãng Ls
  3.876.000 ₫
  -
  +
 3. Bộ lập trình (PLC) Schneider dòng easy TM100C16R
  2.676.000 ₫
  -
  +
 4. XBF-AD04A Bộ lập trình PLC LS
  2.775.900 ₫
  -
  +
 5. A50K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.486.020 ₫
  -
  +
 6. MD5-HF14 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  4.842.420 ₫
  -
  +
 7. MD5-HD14 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  3.517.800 ₫
  -
  +
 8. K7M-DT30U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 9. A16K-M569-SB Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.956.040 ₫
  -
  +
 10. K7M-DT30U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 11. K7M-DR20U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 12. K7M-DR40U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 13. GP-S044-S1D0 Màn hình điều khiển Autonics
  6.063.200 ₫
  -
  +
 14. K7M-DR60U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 15. A16K-G268 Động cơ bước 2 pha Autonics
  2.332.000 ₫
  -
  +
 16. APC-10011-EN Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 17. A21K-M569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 18. TM100C24R Bộ lập trình PLC Schneider dòng easy TM100
  3.210.000 ₫
  -
  +
 19. AK35-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 20. K7M-DRT40U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  9.482.000 ₫
  -
  +
 21. K7M-DT60U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 22. MD5-HF14-AO Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  4.842.420 ₫
  -
  +
 23. K7M-DR30UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.950.000 ₫
  -
  +
 24. K7M-DT40U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 25. K7M-DR10UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  3.579.000 ₫
  -
  +
 26. XGI-D28A Module ngõ vào 64 chân hãng Ls
  2.895.600 ₫
  -
  +
 27. A16K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  2.311.320 ₫
  -
  +
 28. K7M-DR30U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 29. XGP-ACF2 Bộ nguồn hãng Ls
  1.459.200 ₫
  -
  +
 30. GP-S044-S1D1 Màn hình điều khiển Autonics
  6.063.200 ₫
  -
  +
 31. DR32H/DC Bộ lập trình Ls 16 cổng vào, 16 cổng ra
  4.548.600 ₫
  -
  +
 32. A40K-M566-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.618.680 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 85

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang