plc

plc

PLC là từ viết tắt của Programmable Logic Controller

PLC dựa vào các tín hiệu ngõ vào và các thuật toán điều khiển bên trong do người lập trình viết, nó sẽ xuất các tín hiệu ngõ ra để điều khiển các thiết bị khác.

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XGK-CPUE Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 2. AK35-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  99 ₫
  -
  +
 3. AK35-M566-G5 Động cơ bước 5 pha Autonics
  99 ₫
  -
  +
 4. A21K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 5. A21K-M569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 6. A4K-M245 Động cơ bước 2 pha Autonics
  1.256.200 ₫
  -
  +
 7. MD5-HF28 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  13.315.500 ₫
  -
  +
 8. LP-S070-T9D6-C5T Màn hình điều khiển Autonics
  16.067.700 ₫
  -
  +
 9. A16K-G268 Động cơ bước 2 pha Autonics
  2.332.000 ₫
  -
  +
 10. A16K-G569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.941.300 ₫
  -
  +
 11. A35K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  99 ₫
  -
  +
 12. APC-10011-KR Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  99 ₫
  -
  +
 13. XGF-DV4A Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 14. XGI-D28A Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 15. XGI-D24A Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 16. XGQ-TR4A Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 17. XGT-DMMA Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 18. XBE-DC16A Bộ lập trình PLC LS
  99 ₫
  -
  +
 19. BMXAMI0810 isolated analog input module X80 Module 8 analog input
  18.692.300 ₫
  -
  +
 20. BMXP342020 - Processor module Bộ lập trình PLC Schneider M340 1024I/O
  34.615.900 ₫
  -
  +
 21. APC-10011-EN Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  99 ₫
  -
  +
 22. A16K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.137.100 ₫
  -
  +
 23. A16K-M569-S Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.384.600 ₫
  -
  +
 24. A50K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.649.400 ₫
  -
  +
 25. A40K-M566W-G7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.812.200 ₫
  -
  +
 26. A40K-M566-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.726.300 ₫
  -
  +
 27. A40K-M566-GB7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.791.640 ₫
  -
  +
 28. A50K-M566-GB10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.791.640 ₫
  -
  +
 29. A40K-M566W-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.838.500 ₫
  -
  +
 30. LP-S044-S1D0-C5T-A Màn hình điều khiển Autonics
  9.215.800 ₫
  -
  +
 31. MD5-HF14 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  9.887.900 ₫
  -
  +
 32. MD5-HF14-AO Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  9.887.900 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc