plc

plc

PLC là từ viết tắt của Programmable Logic Controller

PLC dựa vào các tín hiệu ngõ vào và các thuật toán điều khiển bên trong do người lập trình viết, nó sẽ xuất các tín hiệu ngõ ra để điều khiển các thiết bị khác.

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XGK-CPUE Xgk Cpu hãng Ls
  5.430.000 ₫
  -
  +
 2. AK35-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  191 ₫
  -
  +
 3. AK35-M566-G5 Động cơ bước 5 pha Autonics
  143 ₫
  -
  +
 4. A21K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 5. A21K-M569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 6. A4K-M245 Động cơ bước 2 pha Autonics
  1.256.200 ₫
  -
  +
 7. MD5-HF28 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  11.732.600 ₫
  -
  +
 8. LP-S070-T9D6-C5T Màn hình điều khiển Autonics
  16.067.700 ₫
  -
  +
 9. A16K-G268 Động cơ bước 2 pha Autonics
  2.332.000 ₫
  -
  +
 10. A16K-G569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.852.200 ₫
  -
  +
 11. A35K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  137 ₫
  -
  +
 12. APC-10011-KR Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  117 ₫
  -
  +
 13. XGF-DV4A Module Ananlog hãng Ls
  11.670.000 ₫
  -
  +
 14. XGI-D28A Module ngõ vào 64 chân hãng Ls
  5.080.000 ₫
  -
  +
 15. XGI-D24A Module Input hãng Ls
  3.420.000 ₫
  -
  +
 16. XGQ-TR4A Module Output hãng Ls
  3.420.000 ₫
  -
  +
 17. XGT-DMMA Bộ lập trình PLC LS
  109 ₫
  -
  +
 18. XBE-DC16A Module mở rộng ngõ vào DC hãng Ls
  2.090.000 ₫
  -
  +
 19. BMXAMI0810 isolated analog input module X80 Module 8 analog input
  18.692.300 ₫
  -
  +
 20. BMXP342020 - Processor module Bộ lập trình PLC Schneider M340 1024I/O
  34.615.900 ₫
  -
  +
 21. APC-10011-EN Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  192 ₫
  -
  +
 22. A16K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.852.200 ₫
  -
  +
 23. A16K-M569-S Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.294.400 ₫
  -
  +
 24. A50K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.476.700 ₫
  -
  +
 25. A40K-M566W-G7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.628.500 ₫
  -
  +
 26. A40K-M566-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.726.300 ₫
  -
  +
 27. A40K-M566-GB7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.573.400 ₫
  -
  +
 28. A50K-M566-GB10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.573.400 ₫
  -
  +
 29. A40K-M566W-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.841.900 ₫
  -
  +
 30. LP-S044-S1D0-C5T-A Màn hình điều khiển Autonics
  9.785.600 ₫
  -
  +
 31. MD5-HF14 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  8.070.700 ₫
  -
  +
 32. MD5-HF14-AO Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  8.070.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc