SAMWHA

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 10K
  490.050 ₫
  -
  +
 2. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 15K
  735.075 ₫
  -
  +
 3. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 20K
  980.100 ₫
  -
  +
 4. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 25K
  1.225.125 ₫
  -
  +
 5. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 30K
  1.470.150 ₫
  -
  +
 6. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 40K
  1.960.200 ₫
  -
  +
 7. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 50K
  2.450.250 ₫
  -
  +
 8. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 5K
  356.950 ₫
  -
  +
 9. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 10K
  544.500 ₫
  -
  +
 10. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 15K
  671.550 ₫
  -
  +
 11. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 20K
  798.600 ₫
  -
  +
 12. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 25K
  968.000 ₫
  -
  +
 13. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 30K
  1.161.600 ₫
  -
  +
 14. Tụ khô SAMWHA điện áp 230V dung lượng 2,5K
  387.200 ₫
  -
  +
 15. Tụ khô SAMWHA điện áp 230V dung lượng 5K
  798.600 ₫
  -
  +
 16. Tụ khô SAMWHA điện áp 230V dung lượng 10K
  1.028.500 ₫
  -
  +

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang