Biến áp

Biến áp

Ở máy biến áp, việc biến đổi điện áp chỉ thực hiện được khi dòng điện là xoay chiều hoặc dòng điện biến đổi xung. Máy biến áp được dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, ngoài ra máy biến áp cũng được dùng cho một số yêu cầu khác như nối mạch chỉnh lưu, làm nguồn cấp điện cho lò điện, máy hàn, máy thử nghiệm… Máy biến áp có hai hay nhiều dây quấn đặt chung trên một mạch từ, các dây quấn có thể nối điện hoặc không nối điện với nhau, khi chúng nối điện với nhau ta gọi là máy biến áp tự ngẫu.

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NDK-2000VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 2. NDK-200VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 3. NDK-250VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 4. NDK–25 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  336.400 ₫
  -
  +
 5. NDK-25VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 6. NDK–50 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  380.000 ₫
  -
  +
 7. NDK-300VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 8. NDK–100 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  535.200 ₫
  -
  +
 9. NDK-50VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 10. NDK–150 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  742.200 ₫
  -
  +
 11. NDK–3000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  7.500.000 ₫
  -
  +
 12. NDK–200 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  897.600 ₫
  -
  +
 13. NDK-400VA IEC Biến áp Chint
  1.576.800 ₫
  -
  +
 14. NDK–250 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.027.200 ₫
  -
  +
 15. NDK–300 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.208.400 ₫
  -
  +
 16. NDK–500 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.553.600 ₫
  -
  +
 17. NDK-3000VA IEC Biến áp Chint
  6.388.000 ₫
  -
  +
 18. NDK–700 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  2.235.600 ₫
  -
  +
 19. NDK-4000VA IEC Biến áp Chint
  8.364.500 ₫
  -
  +
 20. NDK–1000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  2.700.000 ₫
  -
  +
 21. NDK-1000VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 22. NDK–1500 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  5.500.000 ₫
  -
  +
 23. NDK-100VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 24. NDK–2000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  6.200.000 ₫
  -
  +
 25. NDK-1500VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +
 26. NDK–5000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  10.000.000 ₫
  -
  +
 27. NDK-150VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  1.000 ₫
  -
  +

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang