Biến áp

Biến áp

Ở máy biến áp, việc biến đổi điện áp chỉ thực hiện được khi dòng điện là xoay chiều hoặc dòng điện biến đổi xung. Máy biến áp được dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, ngoài ra máy biến áp cũng được dùng cho một số yêu cầu khác như nối mạch chỉnh lưu, làm nguồn cấp điện cho lò điện, máy hàn, máy thử nghiệm… Máy biến áp có hai hay nhiều dây quấn đặt chung trên một mạch từ, các dây quấn có thể nối điện hoặc không nối điện với nhau, khi chúng nối điện với nhau ta gọi là máy biến áp tự ngẫu.

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NDK–25 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  336.400 ₫
  -
  +
 2. NDK-3000VA IEC Biến áp Chint
  8.366.000 ₫
  -
  +
 3. NDK-4000VA IEC Biến áp Chint
  13.752.200 ₫
  -
  +
 4. NDK-1000VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  128 ₫
  -
  +
 5. NDK-100VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  129 ₫
  -
  +
 6. NDK-1500VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  130 ₫
  -
  +
 7. NDK-150VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  131 ₫
  -
  +
 8. NDK-2000VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  132 ₫
  -
  +
 9. NDK-200VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  133 ₫
  -
  +
 10. NDK-250VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  134 ₫
  -
  +
 11. NDK-25VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  135 ₫
  -
  +
 12. NDK-300VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  136 ₫
  -
  +
 13. NDK-400VA IEC Biến áp Chint
  2.592.700 ₫
  -
  +
 14. NDK–5000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  10.000.000 ₫
  -
  +
 15. NDK–3000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  7.500.000 ₫
  -
  +
 16. NDK–50 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  380.000 ₫
  -
  +
 17. NDK–100 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  535.200 ₫
  -
  +
 18. NDK–150 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  742.200 ₫
  -
  +
 19. NDK–200 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  897.600 ₫
  -
  +
 20. NDK–250 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.027.200 ₫
  -
  +
 21. NDK–300 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.208.400 ₫
  -
  +
 22. NDK–500 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  1.553.600 ₫
  -
  +
 23. NDK–700 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  2.235.600 ₫
  -
  +
 24. NDK–1000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  2.700.000 ₫
  -
  +
 25. NDK–1500 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  5.500.000 ₫
  -
  +
 26. NDK–2000 Biến áp cách ly Chint 1 pha
  6.200.000 ₫
  -
  +
 27. NDK-50VA-IEC Biến áp cách ly 1 pha Chint
  137 ₫
  -
  +

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang