Bộ chuyển đổi nguồn

Bộ chuyển đổi nguồn
Bộ chuyển đổi nguồn điện có tên tiếng anh là adapter đây là bộ phận được dùng để biến đổi, hay chuyển đổi nguồn điện của các thiết bị điện từ điện áp cao (220V) xuống mức điện áp thấp hơn (24V) nhằm sử dụng phù hợp với các hệ thống thiết bị điện. Bộ chuyển đổi nguồn (adapter) hiện tại chúng được sử dụng phổ biến trong nhiều nghành nghề khác nhau đặc biệt nhất đó là các ngành nghề điện tử…

Sản phẩm 1-32 of 166

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NZ7-125S/3-25A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 2. NZ7-125S/3-32A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 3. NZ7-125S/3-40A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 4. NZ7-125S/3-50A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 5. NZ7-125S/3-63A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 6. NZ7-125S/3-80A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  6.330.000 ₫
  -
  +
 7. NZ7-125S/3-100A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.190.000 ₫
  -
  +
 8. NZ7-125H/4-25A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 9. NZ7-125H/4-32A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 10. NZ7-125H/4-40A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 11. NZ7-125H/4-50A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 12. NZ7-125H/4-63A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 13. NZ7-125H/4-80A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 14. NZ7-125H/4-100A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.000.000 ₫
  -
  +
 15. NZ7-250S/3-125A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 16. NZ7-250S/3-160A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 17. NZ7-250S/3-180A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 18. NZ7-250S/3-200A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 19. NZ7-250S/3-225A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  7.481.000 ₫
  -
  +
 20. NZ7-250H/4-125A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.536.000 ₫
  -
  +
 21. NZ7-250H/4-160A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.536.000 ₫
  -
  +
 22. NZ7-250H/4-180A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.536.000 ₫
  -
  +
 23. NZ7-250H/4-200A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.536.000 ₫
  -
  +
 24. NZ7-250H/4-225A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  8.536.000 ₫
  -
  +
 25. NZ7-400S/3-315A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  14.195.000 ₫
  -
  +
 26. NZ7-400S/3-350A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  14.195.000 ₫
  -
  +
 27. NZ7-400S/3-400A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  14.195.000 ₫
  -
  +
 28. NZ7-400S/4-315A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  15.537.000 ₫
  -
  +
 29. NZ7-400S/4-350A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  15.537.000 ₫
  -
  +
 30. NZ7-400S/4-400A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  15.537.000 ₫
  -
  +
 31. NZ7-630S/3-500A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  17.264.000 ₫
  -
  +
 32. NZ7-630S/3-630A Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint
  17.264.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 166

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ chuyển đổi nguồn