ELCB

ELCB

ELCB là viết tắt của cụm từ Earth leakage circuit breaker, còn được gọi tên theo các tên khác nhau là relay bảo vệ chạm đất, aptomat chống giật, cầu dao chống rò điện.

 ELCB có chức năng chính là phát hiện sự cố ngắn mạch và ngay lập tức ngắt điện tự động để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò ở mạch điện phía sau nó. Vị trí ELCB thường được mắc là sẽ ở đầu nguồn điện.

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NS2-80B 56A-80A ELCB - Cầu dao chỉnh dòng Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 2. RCBO - Aptomat chống giật A9D41625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 3. RCBO - Aptomat chống giật A9D41620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 4. RCBO - Aptomat chống giật A9D41616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 5. RCBO - Aptomat chống giật A9D41610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 6. RCBO - Aptomat chống giật A9D41606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 7. RCBO - Aptomat chống giật A9D31640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 8. RCBO - Aptomat chống giật A9D31632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 9. RCBO - Aptomat chống giật A9D31625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 10. RCBO - Aptomat chống giật A9D31620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 11. RCBO - Aptomat chống giật A9D31616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 12. RCBO - Aptomat chống giật A9D31610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 13. RCBO - Aptomat chống giật A9D31606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 14. RCCB A9R15491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  6.150.100 ₫
  -
  +
 15. RCCB A9R14491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  5.564.900 ₫
  -
  +
 16. RCBO - Aptomat chống giật A9D41632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 17. RCBO - Aptomat chống giật A9D41640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 18. CB chỉnh dòng NS2-25-6.3 Chint NS2
  427.000 ₫
  -
  +
 19. NS2-80B 25A-40A ELCB- Cầu dao chỉnh dòng Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 20. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 25A 4.5kA NXBLEY-1PN-25
  350.000 ₫
  -
  +
 21. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 50A NXBLE-3PN-50/30
  525.800 ₫
  -
  +
 22. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 40A NXBLE-3PN-40/30
  525.800 ₫
  -
  +
 23. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 32A NXBLE-3PN-32/30
  427.900 ₫
  -
  +
 24. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 25A NXBLE-3PN-25/30
  427.900 ₫
  -
  +
 25. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 63A NXBLE-1PN-63/30
  302.500 ₫
  -
  +
 26. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 6A NXBLE-1PN-6/30
  206.800 ₫
  -
  +
 27. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 50A NXBLE-1PN-50/30
  302.500 ₫
  -
  +
 28. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 40A NXBLE-1PN-40/30
  257.400 ₫
  -
  +
 29. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 25A NXBLE-1PN-25/30
  206.800 ₫
  -
  +
 30. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 20A NXBLE-1PN-20/30
  206.800 ₫
  -
  +
 31. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 16A NXBLE-1PN-16/30
  206.800 ₫
  -
  +
 32. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 10A NXBLE-1PN-10/30
  206.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang