ELCB

ELCB

ELCB là viết tắt của cụm từ Earth leakage circuit breaker, còn được gọi tên theo các tên khác nhau là relay bảo vệ chạm đất, aptomat chống giật, cầu dao chống rò điện.

 ELCB có chức năng chính là phát hiện sự cố ngắn mạch và ngay lập tức ngắt điện tự động để vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò ở mạch điện phía sau nó. Vị trí ELCB thường được mắc là sẽ ở đầu nguồn điện.

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  1.000 ₫
  -
  +
 2. RCCB A9R50425 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.343.600 ₫
  -
  +
 3. RCCB A9R12291 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.524.000 ₫
  -
  +
 4. RCCB A9R75440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.887.600 ₫
  -
  +
 5. RCCB A9R15491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  6.150.100 ₫
  -
  +
 6. RCBO - Aptomat chống giật A9D41606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 7. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 40A NXBLE-1PN-40/30
  257.400 ₫
  -
  +
 8. RCBO - Aptomat chống giật A9D41625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 9. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 10. RCCB A9R50440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.473.200 ₫
  -
  +
 11. RCCB A9R74225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 12. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  1.000 ₫
  -
  +
 13. RCBO - Aptomat chống giật A9D31606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.305.800 ₫
  -
  +
 14. RCBO - Aptomat chống giật A9D41610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 15. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 50A NXBLE-1PN-50/30
  302.500 ₫
  -
  +
 16. RCCB A9R74440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.195.600 ₫
  -
  +
 17. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 18. RCCB A9R70463 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  4.190.400 ₫
  -
  +
 19. RCCB A9R74240 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 20. NS2-80B 25A-40A ELCB- Cầu dao chỉnh dòng Chint
  1.083.100 ₫
  -
  +
 21. RCBO - Aptomat chống giật A9D31610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.305.800 ₫
  -
  +
 22. RCBO - Aptomat chống giật A9D41616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  1.000 ₫
  -
  +
 24. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 6A NXBLE-1PN-6/30
  206.800 ₫
  -
  +
 25. RCCB A9R71225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.744.200 ₫
  -
  +
 26. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  1.000 ₫
  -
  +
 27. RCCB A9R75425 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.289.600 ₫
  -
  +
 28. RCCB A9R14491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  5.794.200 ₫
  -
  +
 29. RCCB A9R74263 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 30. RCBO - Aptomat chống giật A9D41640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 31. RCBO - Aptomat chống giật A9D31616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 32. RCBO - Aptomat chống giật A9D41620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang