MCB

MCB

MCB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: “Miniature Circuit Breaker”

MCB có chức năng bảo vệ hệ thống nói chung và các thiết bị điện (tải) nói riêng trong các trường hợp ngắn mạch, quá tải.

MCB là thiết bị đóng cắt bảo vệ loại nhỏ, dòng định mức thấp, thường được ứng dụng trong mạng điện dân dụng. Ngoài ra, trong các tủ điện phân phối công nghiệp, MCB thường được sử dụng để bảo vệ cho các line chiếu sáng, ổ cắm …, những dòng MCB có dòng định mức lớn được sử dụng như những MCB tổng hoặc MCB bảo vệ tải 3 pha công suất vừa và nhỏ.

Sản phẩm 1-32 of 1077

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  120 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  154 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  187 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  121 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  166 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  186 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  132 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  101 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  153 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  159 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  150 ₫
  -
  +
 12. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  160 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  107 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  195 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  126 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  164 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  185 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  190 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  118 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  158 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  185 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  197 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  152 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  112 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  127 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  184 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  177 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  194 ₫
  -
  +
 29. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  129 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  138 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  159 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  166 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1077

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang