MCB

MCB

MCB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: “Miniature Circuit Breaker”

MCB có chức năng bảo vệ hệ thống nói chung và các thiết bị điện (tải) nói riêng trong các trường hợp ngắn mạch, quá tải.

MCB là thiết bị đóng cắt bảo vệ loại nhỏ, dòng định mức thấp, thường được ứng dụng trong mạng điện dân dụng. Ngoài ra, trong các tủ điện phân phối công nghiệp, MCB thường được sử dụng để bảo vệ cho các line chiếu sáng, ổ cắm …, những dòng MCB có dòng định mức lớn được sử dụng như những MCB tổng hoặc MCB bảo vệ tải 3 pha công suất vừa và nhỏ.

Sản phẩm 1-32 of 1078

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 12. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  1.000 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  1.000 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 29. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  1.000 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1078

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang