MCCB

MCCB
MCCB viết tắt của Moulded Case Circuit Breaker, hay còn gọi với tên aptomat khối… Đây là một cầu dao tự động dạng khối sử dụng để đóng ngắt các dòng điện từ 1 pha, 2 pha đến 3 pha khi có các sự cố như quá tải, ngắn mạch và mạch điện bị sụt áp. Về cơ bản, nguyên lý hoạt động để phát huy các công dụng MCCB tương tự như các loại máy cắt từ tính nhiệt. Aptomat MCCB thực hiện việc bảo vệ quá tải bằng hoạt động cơ chế nhiệt Các loại MCCB được cấu tạo 2 cấp tiếp điểm hoặc 3 tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang). Trong trạng thái bình thường, MCCB được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm, nhờ móc 2 khớp và móc 3 khớp cùng chạm tiếp điểm, tiếp điểm sẽ cho phép dòng điện đi qua MCCB.

Sản phẩm 1-32 of 3838

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  105 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 3. MCCB - Aptomat CBE202N Cheil
  111 ₫
  -
  +
 4. MCCB - Aptomat CBE402N Cheil
  198 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  176 ₫
  -
  +
 6. MCCB - Aptomat CBE103N Cheil
  168 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBE203N Cheil
  145 ₫
  -
  +
 8. MCCB - Aptomat CBE403N Cheil
  179 ₫
  -
  +
 9. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  126 ₫
  -
  +
 10. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 11. MCCB - Aptomat CBS103N Cheil
  153 ₫
  -
  +
 12. MCCB - Aptomat CBS203N Cheil
  140 ₫
  -
  +
 13. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  163 ₫
  -
  +
 14. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  146 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  104 ₫
  -
  +
 16. MCCB - Aptomat CBE104N Cheil
  126 ₫
  -
  +
 17. MCCB - Aptomat CBE204N Cheil
  181 ₫
  -
  +
 18. MCCB - Aptomat CBE404N Cheil
  175 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE804N Cheil
  172 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  114 ₫
  -
  +
 21. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  191.400 ₫
  -
  +
 22. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  137 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  131 ₫
  -
  +
 24. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  145 ₫
  -
  +
 25. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  191 ₫
  -
  +
 26. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  138 ₫
  -
  +
 27. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  175 ₫
  -
  +
 28. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  176 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-06A 4.5KA Ls
  365.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-10A 4.5KA Ls
  484.000 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-16A 4.5KA Ls
  484.000 ₫
  -
  +
 32. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Ls
  484.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 3838

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang