MCCB

MCCB
MCCB viết tắt của Moulded Case Circuit Breaker, hay còn gọi với tên aptomat khối… Đây là một cầu dao tự động dạng khối sử dụng để đóng ngắt các dòng điện từ 1 pha, 2 pha đến 3 pha khi có các sự cố như quá tải, ngắn mạch và mạch điện bị sụt áp. Về cơ bản, nguyên lý hoạt động để phát huy các công dụng MCCB tương tự như các loại máy cắt từ tính nhiệt. Aptomat MCCB thực hiện việc bảo vệ quá tải bằng hoạt động cơ chế nhiệt Các loại MCCB được cấu tạo 2 cấp tiếp điểm hoặc 3 tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang). Trong trạng thái bình thường, MCCB được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm, nhờ móc 2 khớp và móc 3 khớp cùng chạm tiếp điểm, tiếp điểm sẽ cho phép dòng điện đi qua MCCB.

Sản phẩm 1-32 of 3742

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 3. MCCB - Aptomat CBE202N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB - Aptomat CBE402N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB - Aptomat CBE103N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBE203N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB - Aptomat CBE403N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MCCB - Aptomat CBS103N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB - Aptomat CBS203N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MCCB - Aptomat CBE104N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 17. MCCB - Aptomat CBE204N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB - Aptomat CBE404N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE804N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 21. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  151.206 ₫
  -
  +
 22. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  1.000 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  1.000 ₫
  -
  +
 24. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  1.000 ₫
  -
  +
 25. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  1.000 ₫
  -
  +
 26. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 27. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  1.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-06A 4.5KA Ls
  365.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-10A 4.5KA Ls
  301.600 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-16A 4.5KA Ls
  301.600 ₫
  -
  +
 32. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Ls
  301.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 3742

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang