Relay trung gian

Relay trung gian

Relay trung gian ( Rơ le trung gian ) Thiết bị có vai trò trung gian giữa khối điều khiển (như PLC, vi xử lý) và khối động lực công suất lớn (khởi động từ contactor, thiết bị đóng ngắt công suất lớn).

– Cấu tạo của rơ le trung gian bao gồm 2 phần chính là: cuộn hút (nam châm điện) và mạch tiếp điểm (mạch lực).

+ Nam châm điện : Bao gồm lõi thép động, lõi thép tĩnh và cuộn dây.  Cuộn dây được dùng để cuộn cường độ, điện áp hoặc cuộn cả điện áp lẫn cường độ. Trong đó, lõi thép động được định vị bằng vít điều chỉnh găng bởi lò xo.

+ Tiếp điểm: Bao gồm tiếp điểm nghịch có vai trò đóng cắt tín hiệu thiết bị tải với dòng nhỏ được cách ly với cuộn hút.


Sản phẩm 1-32 of 204

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RJ1S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  69.000 ₫
  -
  +
 2. RJ1S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  92.000 ₫
  -
  +
 3. RJ2S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  73.000 ₫
  -
  +
 4. RJ2S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  93.000 ₫
  -
  +
 5. RM2S-UL-DC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  69.000 ₫
  -
  +
 6. RM2S-UL-AC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  75.000 ₫
  -
  +
 7. RM2S-UL-AC220 Relay trung gian 2 cực Idec
  74.000 ₫
  -
  +
 8. RY4S-UL-DC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 9. RY4S-UL-AC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  83.000 ₫
  -
  +
 10. RY4S-UL-AC220 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 11. RU2S-D24 Relay trung gian 2 cực Idec
  85.000 ₫
  -
  +
 12. RU2S-A24 Relay trung gian 2 cực Idec
  92.000 ₫
  -
  +
 13. RU2S-A220 Relay trung gian 2 cực Idec
  85.000 ₫
  -
  +
 14. RU4S-D24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  98.000 ₫
  -
  +
 15. RU4S-A24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  105.000 ₫
  -
  +
 16. RU4S-A220 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  98.000 ₫
  -
  +
 17. RH2B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  99 ₫
  -
  +
 18. RH2B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  99 ₫
  -
  +
 19. RH4B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  99 ₫
  -
  +
 20. RH4B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  99 ₫
  -
  +
 21. Đế relay cho loại 14 chân dẹp SY4S-05D
  39.000 ₫
  -
  +
 22. Đế relay cho loại 8 chân dẹp SM2S-05D
  34.000 ₫
  -
  +
 23. Đế relay dong cho RJ2S
  50.000 ₫
  -
  +
 24. Đế relay dong cho RJ1S
  44.000 ₫
  -
  +
 25. Đế relay dong cho RH2B
  53.000 ₫
  -
  +
 26. Đế relay dong cho RH4B
  92.000 ₫
  -
  +
 27. PTF08A-E Relay trung gian hãng Omron
  70.000 ₫
  -
  +
 28. MY2N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 29. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 30. MY2N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 31. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  82.000 ₫
  -
  +
 32. MY2N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  92.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 204

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Relay trung gian