SSR

SSR

SSR hay còn được gọi bằng cái tên gọi khác là relay bán dẫn ssr.

Relay SSR thường được thiết kế như một công tắc bật tắt đơn giản với đầu cực nguồn và đầu cực tải có nhiệm vụ chuyển đổi khi tín hiệu điều khiển bên ngoài được chuyển đến rơle qua một đầu cực khác. Khi điều này xảy ra thì việc chuyển đổi xảy ra rất nhanh và tải được cấp nguồn. Relay có thể được thiết kế và sử dụng trong khả năng chuyển đổi AC hoặc DC.

Sản phẩm 1-32 of 440

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HSM-110 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  193.000 ₫
  -
  +
 2. HSM-150 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  252.000 ₫
  -
  +
 3. HSM-200 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  329.000 ₫
  -
  +
 4. HSM-250 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  405.000 ₫
  -
  +
 5. SSR Relay bán dẫn HSR-2A102Z 1 Pha 10A Hanyoung
  216.000 ₫
  -
  +
 6. SSR Relay bán dẫn HSR-2A202Z 1 Pha 20A Hanyoung
  280.000 ₫
  -
  +
 7. SSR Relay bán dẫn HSR-2A204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  468.000 ₫
  -
  +
 8. SSR Relay bán dẫn HSR-2A302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 9. SSR Relay bán dẫn HSR-2A402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 10. SSR Relay bán dẫn HSR-2A404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  484.000 ₫
  -
  +
 11. SSR Relay bán dẫn HSR-2A704Z 1 Pha 70A Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 12. SSR Relay bán dẫn HSR-2D102Z 1 Pha 10A Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 13. SSR Relay bán dẫn HSR-2D104Z 1 Pha 10A Hanyoung
  254.000 ₫
  -
  +
 14. SSR Relay bán dẫn HSR-2D202Z 1 Pha 20A Hanyoung
  273.000 ₫
  -
  +
 15. SSR Relay bán dẫn HSR-2D204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  463.000 ₫
  -
  +
 16. SSR Relay bán dẫn HSR-2D302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 17. SSR Relay bán dẫn HSR-2D304Z 1 Pha 30A Hanyoung
  479.000 ₫
  -
  +
 18. SSR Relay bán dẫn HSR-2D402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 19. SSR Relay bán dẫn HSR-2D404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  479.000 ₫
  -
  +
 20. SSR Relay bán dẫn HSR-2D502Z 1 Pha 50A Hanyoung
  539.000 ₫
  -
  +
 21. SSR Relay bán dẫn HSR-2D504RT 1 Pha 50A Hanyoung
  1.370.000 ₫
  -
  +
 22. SSR Relay bán dẫn HSR-2D504Z 1 Pha 50A Hanyoung
  788.000 ₫
  -
  +
 23. SSR Relay bán dẫn HSR-2D702Z 1 Pha 70A Hanyoung
  598.000 ₫
  -
  +
 24. SSR Relay bán dẫn HSR-2D704Z 1 Pha 70A Hanyoung
  788.000 ₫
  -
  +
 25. SSR Relay bán dẫn HSR-3A304Z 3 Pha 30A Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 26. SSR Relay bán dẫn HSR-3A402Z 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 27. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404R 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 28. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 29. SSR Relay bán dẫn HSR-3A504Z 3 Pha 50A Hanyoung
  2.018.000 ₫
  -
  +
 30. SSR Relay bán dẫn HSR-3A704Z 3 Pha 70A Hanyoung
  2.075.000 ₫
  -
  +
 31. SSR Relay bán dẫn HSR-3D102Z 3 Pha 10A Hanyoung
  693.000 ₫
  -
  +
 32. SSR Relay bán dẫn HSR-3D104Z 3 Pha 10A Hanyoung
  816.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 440

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

SSR