SSR

SSR

SSR hay còn được gọi bằng cái tên gọi khác là relay bán dẫn ssr.

Relay SSR thường được thiết kế như một công tắc bật tắt đơn giản với đầu cực nguồn và đầu cực tải có nhiệm vụ chuyển đổi khi tín hiệu điều khiển bên ngoài được chuyển đến rơle qua một đầu cực khác. Khi điều này xảy ra thì việc chuyển đổi xảy ra rất nhanh và tải được cấp nguồn. Relay có thể được thiết kế và sử dụng trong khả năng chuyển đổi AC hoặc DC.

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SRH2-1440 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.578.060 ₫
  -
  +
 2. SRH3-1475 Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.436.060 ₫
  -
  +
 3. SR2-1215 Relay bán dẫn SSR Autonics
  643.500 ₫
  -
  +
 4. SRS1-B1202R-2 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 5. SRS1-B1203R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 6. SRS1-C1202R-2 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 7. SRS1-B1202-2 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 8. SRS1-B1203-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 9. SRS1-C1202-2 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 10. SR2-1230 Relay bán dẫn SSR Autonics
  776.820 ₫
  -
  +
 11. SRS1-C1203R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 12. SRS1-C1203-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  283.140 ₫
  -
  +
 13. SR2-1250 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.205.820 ₫
  -
  +
 14. SRS1-B1205R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 15. SRH2-1475 Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.257.860 ₫
  -
  +
 16. SR3-1475 Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.083.620 ₫
  -
  +
 17. SR2-1475 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.910.040 ₫
  -
  +
 18. SRH3-1440 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.695.540 ₫
  -
  +
 19. SR2-1450R Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.792.560 ₫
  -
  +
 20. SR3-1450R Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.828.860 ₫
  -
  +
 21. SRH2-1450R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.047.320 ₫
  -
  +
 22. SRH3-1450R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.185.260 ₫
  -
  +
 23. SR2-1450 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.792.560 ₫
  -
  +
 24. SR3-1450 Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.828.860 ₫
  -
  +
 25. SRH2-1450 Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.047.320 ₫
  -
  +
 26. SRH3-1450 Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.185.260 ₫
  -
  +
 27. SR2-1475R Relay bán dẫn SSR Autonics
  1.910.040 ₫
  -
  +
 28. SR3-1475R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.083.620 ₫
  -
  +
 29. SRH2-1475R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.257.860 ₫
  -
  +
 30. SRH3-1475R Relay bán dẫn SSR Autonics
  2.436.060 ₫
  -
  +
 31. SRS1-C1205R-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +
 32. SRS1-B1205-1 Relay bán dẫn SSR Autonics
  347.820 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang