Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 47

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. JRS-D-1500mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  4.565.000 ₫
  -
  +
 2. HV-4400-15 Van khí nén điện từ Parker
  616.000 ₫
  -
  +
 3. Coil dùng cho PHS PES5
  99 ₫
  -
  +
 4. PHS-530C-03-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 3 vị trí
  1.947.000 ₫
  -
  +
 5. PHS-530D-03-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  1.232.000 ₫
  -
  +
 6. PHS-540S-15-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  1.265.000 ₫
  -
  +
 7. CoilH-1F-G-200146-4K Van khí nén điện từ 2 cửa 2 vị trí Parker
  99 ₫
  -
  +
 8. JC7-ST-100mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  3.872.000 ₫
  -
  +
 9. JC7-SH-100mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  99 ₫
  -
  +
 10. JC7-SD-200mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  2.980.000 ₫
  -
  +
 11. JF-302T Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  1.199.000 ₫
  -
  +
 12. PHP-520D-8 Van khí nén điện từ Parker
  902.000 ₫
  -
  +
 13. Coil dùng cho PHS PEC5-220V
  110.000 ₫
  -
  +
 14. PHS-510C-6-24V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 3 vị trí
  1.441.000 ₫
  -
  +
 15. PHS-510D-6-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  99 ₫
  -
  +
 16. PHS-510S-6-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  660.000 ₫
  -
  +
 17. NKV-15N-H-1H-C2 Van khí nén điện từ Parker 2 cửa 2 vị trí
  1.232.000 ₫
  -
  +
 18. JC7-SH-450mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  4.620.000 ₫
  -
  +
 19. JC7-SL-100mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  2.805.000 ₫
  -
  +
 20. JRS-S-300mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  99 ₫
  -
  +
 21. HV-4400-10 Van khí nén điện từ Parker
  616.000 ₫
  -
  +
 22. Coil dùng cho PHS PEC5-220V-D
  99 ₫
  -
  +
 23. PHS-520E-8-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 3 vị trí
  99 ₫
  -
  +
 24. PHS-520D-02-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  957.000 ₫
  -
  +
 25. PHS-530S-03-220V Van khí nén điện từ Parker 5 cửa 2 vị trí
  858.000 ₫
  -
  +
 26. NKV-25N-H-1F-4K Van khí nén điện từ Parker 2 cửa 2 vị trí
  1.782.000 ₫
  -
  +
 27. JC7-SH-700mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  99 ₫
  -
  +
 28. JC7-SH-1000mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  4.862.000 ₫
  -
  +
 29. JC7-SD-100mm Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  2.976.600 ₫
  -
  +
 30. PS-3 Bộ cảm biến báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn Parker
  121.000 ₫
  -
  +
 31. PHP-520S-8 Van khí nén điện từ Parker
  737.000 ₫
  -
  +
 32. Coil dùng cho PHS PEC5-110V
  110.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 47

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ