Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DH200-02 Van tay 3 vị trí
  383.940 ₫
  -
  +
 2. DW10-(1/2/5)C-02 Van khí dầu nước 2/2 loại coil
  935.000 ₫
  -
  +
 3. DV3120-(1/2/5)DZ-01 Van khí nén 3/2 1 loại coil din có đèn
  1.287.000 ₫
  -
  +
 4. RDS3430-(1/2/5)DZ-01 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.716.000 ₫
  -
  +
 5. RDS3330-(1/2/5)DZ-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.716.000 ₫
  -
  +
 6. DV3120-(1/2/5)DZ-02 Van khí nén 3/2 1 loại coil din có đèn
  1.287.000 ₫
  -
  +
 7. RDS3230-(1/2/5)G-02 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil dây
  1.023.000 ₫
  -
  +
 8. RDS3130-(1/2/5)D-01 Van khí nén điện từ 5/2 1 loại coil din
  748.000 ₫
  -
  +
 9. DW03-(1/2/5)G-01 Van khí dầu nước 2/2 DW03-1/2/5G-01
  363.000 ₫
  -
  +
 10. ABS-100-16-G40-25 Van tăng áp max 16bar
  20.681.568 ₫
  -
  +
 11. DW15-(1/2/5)C-04 Van khí dầu nước 2/2 loại coil
  1.155.000 ₫
  -
  +
 12. DW03-(1/2/5)G-02 Van khí dầu nước 2/2 DW03-1/2/5G-02
  363.000 ₫
  -
  +
 13. RDS301-(1/2/5)G-01 Van khí nén điện từ 3/2 2 loại coil dây
  649.000 ₫
  -
  +
 14. RDS3430-(1/2/5)G-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil
  1.298.000 ₫
  -
  +
 15. RDS3230-(1/2/5)D-02 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil din
  1.133.000 ₫
  -
  +
 16. RDS3130-(1/2/5)DZ-01 Van khí nén điện từ 5/2 1 loại coil din
  990.000 ₫
  -
  +
 17. RDS3230-(1/2/5)DZ-01 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil din
  1.430.000 ₫
  -
  +
 18. DW25-(1/2/5)C-04 Van khí dầu nước 2/2 loại coil
  1.672.000 ₫
  -
  +
 19. RDS3230-(1/2/5)DZ-02 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil din
  1.430.000 ₫
  -
  +
 20. RDS3430-(1/2/5)D-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.452.000 ₫
  -
  +
 21. RDS3330-(1/2/5)DZ-01 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.716.000 ₫
  -
  +
 22. RDS3330-(1/2/5)G-01 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil
  1.298.000 ₫
  -
  +
 23. RDS3230-(1/2/5)G-01 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil dây
  1.023.000 ₫
  -
  +
 24. RDS3130-(1/2/5)G-02 Van khí nén điện từ 5/2 1 loại coil dây
  671.000 ₫
  -
  +
 25. RDS3330-(1/2/5)G-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil dây
  1.298.000 ₫
  -
  +
 26. DH202-02 Van tay 2 vị trí
  511.920 ₫
  -
  +
 27. DW10-(1/2/5)C-03 Van khí dầu nước 2/2 loại coil
  935.000 ₫
  -
  +
 28. RDS3330-(1/2/5)D-01 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.452.000 ₫
  -
  +
 29. RDS3430-(1/2/5)DZ-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din có đèn
  1.716.000 ₫
  -
  +
 30. RDS3430-(1/2/5)G-01 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 31. RDS3330-(1/2/5)D-02 Van khí nén điện từ 5/3 2 loại coil din
  1.452.000 ₫
  -
  +
 32. RDS3230-(1/2/5)D-01 Van khí nén điện từ 5/2 2 loại coil din
  1.133.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không