Sản phẩm mới autonics 2023

Máy quét laser 2D 270° LSC Series

Cảm biến quang điện loại siêu nhỏ, tích hợp giắc cắm, độ sâu rãnh 9 mm BS4 Series

Bộ điều khiển nguồn loại đa kênh SPRM Series

Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ hình chữ U MU Series

Hộp I/O từ xa ADIO Series

Hệ thống động cơ bước vòng kín 2 pha loại nguồn AC, truyền thông EtherCAT AiCA-EC Series

Bộ điều khiển nhiệt độ/độ ẩm LCD TH4M Series

Phần mềm IO-Link atIOLink

Cảm biến photomicro độ sâu rãnh 6.5mm BS3 Series

Driver động cơ bước vòng kín 2 pha loại nguồn AC, truyền thông EtherCAT AiCA-D-EC Series

Cảm biến ảnh autonics

Item Name Model

LSC Series
Máy quét laser 2D 270°
LSC-C25CT3-ET LSC-C5CT3-ET
LSC-C10CT3-ET
BS4 Series
Cảm biến quang điện loại siêu nhỏ, tích hợp giắc cắm, độ sâu rãnh 9 mm
BS4-Y2R-P BS4-Y2R
BS4-Y2M-P BS4-Y2M
BS4-TA2R-P BS4-TA2R
BS4-TA2M-P BS4-TA2M
BS4-T2M-P BS4-T2M
BS4-T2R-P BS4-T2R
BS4-R2R-P BS4-R2R
BS4-R2M-P BS4-R2M
BS4-L2R-P BS4-L2R
BS4-L2M-P BS4-L2M
BS4-K2R-P BS4-K2R
BS4-K2M-P BS4-K2M
BS4-F2R-P BS4-F2R
BS4-F2M-P BS4-F2M
SPRM Series
Bộ điều khiển nguồn loại đa kênh
SPRM3-F25R SPRM3-F160EC
SPRM3-F110EC SPRM3-F90EC
SPRM3-F70EC SPRM3-F55EC
SPRM3-F40EC SPRM3-F25EC
SPRM3-F160R SPRM3-F110R
SPRM3-F90R SPRM3-F70R
SPRM3-F55R SPRM3-F40R
MU Series
Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ hình chữ U
MU-1A-30 MU-1B-30
MU-1A-30-E MU-1B-30-E
ADIO Series
Hộp I/O từ xa
ADIO-PN-MA08AN-ILM ADIO-PN-MA08AP-ILM
ADIO-EI-MA08AP-ILM ADIO-EI-MA08AN-ILM
ADIO-EC-MA08AN-ILM ADIO-EC-MA08AP-ILM
AiCA-EC Series
Hệ thống động cơ bước vòng kín 2 pha loại nguồn AC, truyền thông EtherCAT
AiCA-86LA-B-EC AiCA-86MA-B-EC
AiCA-60LA-B-EC AiCA-60MA-B-EC
AiCA-86LA-EC AiCA-86MA-EC
AiCA-60LA-EC AiCA-60MA-EC
TH4M Series Bộ điều khiển nhiệt độ/độ ẩm LCD TH4M-24R
atIOLink Phần mềm IO-Link atIOLink
BS3 Series
Cảm biến photomicro độ sâu rãnh 6.5mm
BS3-L1R-P BS3-L1R
BS3-L1M-P BS3-L1M
BS3-U1R-P BS3-U1R
BS3-U1M-P BS3-U1M
BS3-R1R-P BS3-R1R
BS3-R1M-P BS3-R1M
BS3-F1R-P BS3-F1R
BS3-F1M-P BS3-F1M
BS3-K1R-P BS3-K1R
BS3-K1M-P BS3-K1M
AiCA-D-EC Series
Driver động cơ bước vòng kín 2 pha loại nguồn AC, truyền thông EtherCAT
AiCA-D-86LA-B-EC AiCA-D-86MA-B-EC
AiCA-D-60LA-B-EC AiCA-D-60MA-B-EC
AiCA-D-86LA-EC AiCA-D-86MA-EC
AiCA-D-60LA-EC AiCA-D-60MA-EC