Khởi động mềm - Biến tần - Phụ kiện cài đặt màn hình Schneider giá tốt 2023

Danh sách các mặt hàng Schneider Khuyến mãi giá tốt đã bao gồm thuế VAT 10%, Số lượng có hạn quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh để có thông tin chi tiết cũng như các mặt hàng khuyến mãi.

 Mã hàng   Giá - Đã gồm VAT 10% 
A9F74304  652,345 
ABL2REM240150K  839,000 
ABL2REM24015H  259,000 
ABL2REM24015K  293,236 
ABL2REM24020K  305,065 
ABL2REM24045K  404,768 
ABL2REM24065H  573,342 
ABL2REM24065K  598,985 
ABL2REM24085H  651,882 
ABL2REM24085K  575,708 
ABL2REM24100K  706,057 
ABL2REM24150K  654,379 
ATS22C14Q  25,896,772 
ATS22C17Q  27,013,914 
ATS22C21Q  32,982,934 
ATS22C25Q  45,429,972 
ATS22C32Q  48,598,539 
ATS22C41Q  61,516,777 
ATS22D17Q  9,844,891 
ATS22D32Q  11,270,396 
ATS22D47Q  12,972,276 
ATS22D62Q  14,501,236 
ATS22D75Q  13,118,006 
ATS48C11Q  25,575,395 
ATS48C14Q  31,825,476 
ATS48C17Q  26,795,954 
ATS48C21Q  32,046,442 
ATS48C25Q  48,166,243 
ATS48C41Q  60,053,009 
ATS48C66Q  94,155,535 
ATS48D47Q  12,010,160 
ATS48D75Q  18,635,346 
ATV12H018M2  2,105,223 
ATV12H037M2  2,841,890 
ATV12H075M2  3,116,262 
ATV212HU15N4  7,069,062 
ATV310H037N4E  3,573,123 
ATV310H075N4E  3,102,901 
ATV310HU15N4E  3,868,256 
ATV310HU22N4E  3,743,816 
ATV310HU30N4E  4,194,388 
ATV310HU40N4E  5,120,130 
ATV310HU55N4E  6,716,827 
ATV310HU75N4E  7,446,148 
ATV320D11N4B  14,009,414 
ATV320U04M2C  3,382,563 
ATV320U04N4B  4,138,614 
ATV320U04N4C  3,053,205 
ATV320U11N4C  4,737,815 
ATV320U15M2C  4,317,752 
ATV320U15N4B  5,933,551 
ATV320U15N4C  6,088,518 
ATV320U30N4B  5,504,996 
ATV320U30N4C  5,868,634 
ATV320U55N4B  7,162,810 
ATV320U75N4B  10,679,404 
ATV340D11N4E  20,788,860 
ATV340D15N4E  21,010,478 
ATV340D18N4  25,099,968 
ATV340D45N4E  40,905,425 
ATV340U15N4E  10,719,509 
ATV340U22N4E  11,454,403 
ATV340U75N4  14,966,498 
ATV610C11N4  80,504,829 
ATV610C13N4  87,509,889 
ATV610C16N4  85,717,286 
ATV610D11N4  16,161,063 
ATV610D15N4  14,674,203 
ATV610D18N4  20,296,315 
ATV610D22N4  19,970,121 
ATV610D30N4  27,258,439 
ATV610D37N4  26,561,865 
ATV610D55N4  43,989,709 
ATV610D75N4  50,271,344 
ATV610D90N4  55,486,127 
ATV610U07N4  9,037,413 
ATV610U15N4  9,067,335 
ATV610U30N4  9,512,898 
ATV610U40N4  10,180,219 
ATV610U75N4  14,302,660 
ATV630D18N4  22,151,810 
ATV630D22N4  27,877,368 
ATV630D30N4  40,601,889 
ATV630D37N4  41,116,786 
LRE10  205,313 
PKF32W435  47,453 
RM22TR33  1,591,953 
RXM2AB1P7  1,580,000 
RXM2AB2P7  104,718 
RXM2LB1P7  47,666 
RXM2LB2BD  63,641 
RXM2LB2P7  52,781 
RXM4AB1BD  144,491 
RXM4AB1E7  122,603 
RXM4AB2P7  157,079 
RXM4LB2BD  62,386 
RXM4LB2P7  62,409 
RXZE1M2C  28,096 
RXZE1M4C  33,226 
TM100C24RN  2,363,130 
VW3A1113  1,714,520 
XA2EA21  27,787 
XA2EA31  32,811 
XA2EA32  40,000 
XA2EA51  28,588 
XA2EC31  33,500 
XA2EC42  31,109 
XA2ED25  59,513 
XA2ED33  59,573 
XA2ED41  40,699 
XA2ED53  60,089 
XA2EG03  113,526 
XA2EG21  104,533 
XA2EH031  42,190 
XA2EH042  42,840 
XA2EH051  42,840 
XA2EJ25  53,550 
XA2EJ33  52,861 
XA2EJ53  55,792 
XA2ES442  59,000 
XA2ES542  51,089 
XA2EVB3LC  29,494 
XA2EVB4LC  30,114 
XA2EVB5LC  29,447 
XA2EVM3LC  29,211 
XA2EVM4LC  34,620 
XA2EVM5LC  34,766 
XA2EVM6LC  28,024 
XA2EVQ3LC  32,843 
XA2EVQ4LC  33,360 
XA2EVQ5LC  33,026 
XA2EW31M1  90,000 
XA2EW33B1  78,425 
XA2EW33M1  78,571 
XA2EW34B1  61,713 
XA2EW34B2  68,230 
XA2EW34M1  78,249 
XA2EW34M2  62,226 
XA2EW35B1  61,690 
XA2EW35M1  72,217 
XB5AG21  344,075 
XB5AW34B5  299,688 
XB7NS8445  97,010 
XVGB2H  1,013,166 
XVGB2M  1,162,392 
XVGB3H  1,201,662 
XVGB3M  1,350,888 
ZA2EE101  13,165 
ZA2EE102  14,801 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG PHÚ
27 TRIỆU QUANG PHỤC , P.10, Q.5, TP.HỒ CHÍ MINH
TEL: 028 7300 3459 – MR TÍNH 0913 050 074
EMAIL: HP-AUTO@HUNGPHU.COM.VN
WEBSITE : HUNGPHU.COM.VN