Bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Nguyên tắc hoạt động Bộ điều khiển nguồn

- Nguyên tắc cơ bản nhất của Bộ điều khiển nguồn là nguyên tắc ưu tiên, tức là nó luôn ưu tiên cho 01 nguồn điện là nguồn chính, chỉ khi nguồn điện này có sự cố hoặc không thể cung cấp tiếp nó mới chuyển qua nguồn thứ 2 (nguồn dự phòng). Việc lựa chọn nguồn chính và dự phòng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng

- Nguyên tắc thứ 2 là độc lập: mặc dù cả 2 nguồn điện (chính và dự phòng) đều được kết nối và điều khiển quá trình cấp nguồn cho phụ tải qua bộ Bộ điều khiển nguồn, nhưng nó phải luôn đảm bảo chỉ có 01 nguồn duy nhất cấp được cho phụ tải tại một thời điểm. Nguồn chính và dự phòng có thể hoạt động độc lập hoặc song song cùng lúc (trường hợp khởi động nguồn thứ 2 thủ công hoặc 2 nguồn điện lưới có cùng lúc, ...) nhưng chỉ có 01 nguồn được lựa chọn

Sản phẩm 1-32 of 1245

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  2.318.000 ₫
  -
  +
 2. TPR2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  177 ₫
  -
  +
 3. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 4. TPR2N-110-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  2.318.000 ₫
  -
  +
 5. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  175 ₫
  -
  +
 6. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 7. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  158 ₫
  -
  +
 8. TPR2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  141 ₫
  -
  +
 9. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 10. TPR3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 11. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 12. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 14. TPRF3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 15. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 16. TPR3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 17. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 18. TPR3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 19. TPR3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  30.094.000 ₫
  -
  +
 20. TPR3P-220-250A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  30.094.000 ₫
  -
  +
 21. TPR2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  147 ₫
  -
  +
 22. TPR2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 23. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 24. TPRF2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 25. TPR2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  156 ₫
  -
  +
 26. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  123 ₫
  -
  +
 27. TPR2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 28. TPR3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 29. TPR3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  179 ₫
  -
  +
 30. TPR3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  130 ₫
  -
  +
 31. TPR3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  120 ₫
  -
  +
 32. TPR3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1245

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang