Bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Nguyên tắc hoạt động Bộ điều khiển nguồn

- Nguyên tắc cơ bản nhất của Bộ điều khiển nguồn là nguyên tắc ưu tiên, tức là nó luôn ưu tiên cho 01 nguồn điện là nguồn chính, chỉ khi nguồn điện này có sự cố hoặc không thể cung cấp tiếp nó mới chuyển qua nguồn thứ 2 (nguồn dự phòng). Việc lựa chọn nguồn chính và dự phòng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng

- Nguyên tắc thứ 2 là độc lập: mặc dù cả 2 nguồn điện (chính và dự phòng) đều được kết nối và điều khiển quá trình cấp nguồn cho phụ tải qua bộ Bộ điều khiển nguồn, nhưng nó phải luôn đảm bảo chỉ có 01 nguồn duy nhất cấp được cho phụ tải tại một thời điểm. Nguồn chính và dự phòng có thể hoạt động độc lập hoặc song song cùng lúc (trường hợp khởi động nguồn thứ 2 thủ công hoặc 2 nguồn điện lưới có cùng lúc, ...) nhưng chỉ có 01 nguồn được lựa chọn

Sản phẩm 1-32 of 1171

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  99 ₫
  -
  +
 2. TPR2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 3. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 4. TPR2N-110-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 5. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 6. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 7. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 8. TPR2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 9. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 10. TPR3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 11. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 12. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 14. TPRF3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 16. TPR3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 17. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 18. TPR3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 19. TPR3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 20. TPR3P-220-250A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 21. TPR2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 22. TPR2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 23. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 24. TPRF2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 25. TPR2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 26. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 27. TPR2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 28. TPR3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 29. TPR3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 30. TPR3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 31. TPR3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 32. TPR3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1171

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ điều khiển nguồn