TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung

SKU
TPS-100S-24
Còn hàng
1.218.000 ₫
-
+
Tổng Quan

Thông số kỹ thuật TPS-100S-24

- Bộ nguồn Dạng tổ ong

- Mã sản phẩm: TPS-100S-24

- Điện áp ngõ vào : 220VAC

- Điện áp ngõ ra : 24VDC

- Công suất 100W , 4.2A

- Số lượng điện áp đầu ra: 1 Output 

- Hãng: Hanyoung

Thư mục: Bộ nguồn  

Chi tiết sản phẩm TPS-100S-24

- Bộ nguồn Dạng tổ ong

- Mã sản phẩm: TPS-100S-24

- Điện áp ngõ vào : 220VAC

- Điện áp ngõ ra : 24VDC

- Công suất 100W , 4.2A

- Số lượng điện áp đầu ra: 1 Output 

- Hãng: Hanyoung

TPS Hướng dẫn chọn mã

TPS-Huong-dan-chon-ma

Điện áp đầu vào định mức

TPS-Dien-ap-dau-vao-dinh-muc

Sơ đồ Khối

TPS-so-do-khoi

TPS Specification 

15 Watt (5V, 12V, 15V, 24V D.C)

Model TPS-15S-05 TPS-15S-12 TPS-15S-15 TPS-15S-24
Output Rated output voltage 5 V 12 V 15 V 24 V
Rated output current 3 A 1.3 A 1 A 0.63 A
Rated power output 15 W 15.6 W 15 W 15.1 W
Peak current 3.9 A 1.4 A 1.3 A 0.8 A
Circuit voltage fluctuation rate ±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Load voltage
fluctuation rate
±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Ripple/noise 50/100 ㎷ max 80/170 ㎷ max 80/170 ㎷ max 100/200 ㎷ max
Ambient temperature fluctuation 50 ㎷ 120 ㎷ 150 ㎷ 240 ㎷
Running time 20 A Typ. (Ta = 25 ℃, Io = 100 %)
Remaining time 40 A Typ. (Ta = 25 ℃, Io = 100 %)
Voltage fluctuation range 4.75 - 5.25 V 11.4 - 12.6 V 14.25 - 15.75 V 22.8 - 25.2 V
Voltage setting range ±1 % max (Rated output voltage)
Input Input voltage 100 - 240 V AC (※ Designed voltage range : 85 - 264 V AC)
Input frequency 50 - 60 ㎐ (47 - 63 ㎐)
Current (A) 110 V AC 0.4 0.4 0.4 0.4
220 V AC 0.2 0.2 0.2 0.2
Efficiency 220 V AC 75 % 79 % 83 % 84 %
Inrush current 110 V AC 20 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
220 V AC 40 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
Leakage current 110 V AC 3.5 ㎃ max
220 V AC 3.5 ㎃ max
Protection function Over voltage protection Protective function performed within 110 ~ 190 % of the rated output current
Overheating protection 135 ℃
Protection of
output short
Auto Re-start
Output signal LED Green LED
ETC Dielectric strength 2,700 V AC for 1 min, Detection current =10 ㎃, (Input – Output)
1,500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Input . FG)
500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Output – FG)
Insulation resistance 50 ㏁ min. (Input – Output, FG), (Output – FG)
Environment Ambient temperature - 25 ~ +50 ℃ (Refer to the derating curve of output load )
Ambient humidity 20 ~ 90 % RH (With no condensation)
Storage temperature -30 ~ +85 ℃ (With no condensation)
Vibration resistance 10 - 55 ㎐, peak amplitude 0.375 ㎜, 2 hours for each of 3 directions (Not in motion)
Shock resistance 150 ㎨, 3 times for each of 6 directions . (State of packing)
Weight approx. 228 g (Excluded the weight of box)

30 Watt (5V, 12V, 15V, 24V D.C)

Model TPS-30S-05 TPS-30S-12 TPS-30S-15 TPS-30S-24
Output Rated output voltage 5 V 12 V 15 V 24 V
Rated output current 6 A 2.5 A 2 A 1.3 A
Rated power output 30 W 31.2 W
Peak current 7.5 A 3.5 A 2.2 A 1.5 A
Circuit voltage fluctuation rate ±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Load voltage
fluctuation rate
±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Ripple/noise 50/100 ㎷ max 80/170 ㎷ max 80/170 ㎷ max 100/200 ㎷ max
Ambient temperature fluctuation 50 ㎷ 120 ㎷ 150 ㎷ 240 ㎷
Running time 500 ㎳ max(110 V AC, Io = 100 %)
Remaining time 20 ㎳ min (110 V AC, Io = 100 %)
Voltage fluctuation range 4.75 - 5.25 V 11.4 - 12.6 V 14.25 - 15.75 V 22.8 - 25.2 V
Voltage setting range ±1 % max (Rated output voltage)
Input Input voltage 100 - 240 V AC (※ Designed voltage range : 85 - 264 V AC)
Input frequency 50 - 60 ㎐ (47 - 63 ㎐)
Current (A) 110 V AC 0.8 0.8 0.8 0.8
220 V AC 0.4 0.4 0.4 0.4
Efficiency 220 V AC 72 % 84 % 85 % 85 %
Inrush current 110 V AC 20 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
220 V AC 40 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
Leakage current 110 V AC 3.5 ㎃ max
220 V AC 3.5 ㎃ max
Protection function Over current protection Protective function performed within 110 ~ 190 % of the rated output current
Over voltage protection 5.75 - 7.0 V 13.8 - 16.8 V 17.3 - 21 V 27.6 - 33.6 V
Overheating protection 140 ℃
Protection of
output short
Auto Re-start
Output signal LED Green LED
ETC Dielectric strength 2,700 V AC for 1 min, Detection current =10 ㎃, (Input – Output)
1,500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Input . FG)
500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Output – FG)
Insulation resistance 50 ㏁ min. (Input – Output, FG), (Output – FG)
Environment Ambient temperature - 25 ~ +50 ℃ (Refer to the derating curve of output load )
Ambient humidity 20 ~ 90 % RH (With no condensation)
Storage temperature -30 ~ +85 ℃ (With no condensation)
Vibration resistance 10 - 55 ㎐, peak amplitude 0.375 ㎜, 2 hours for each of 3 directions (not in motion)
Shock resistance 150 ㎨, 3 times for each of 6 directions . (State of packing)
Weight approx. 238 g (Excluded the weight of box)

50 Watt (5V, 12V, 15V, 24V D.C)

Model TPS-50S-05 TPS-50S-12 TPS-50S-15 TPS-50S-24
Output Rated output voltage 5 V 12 V 15 V 24 V
Rated output current 9 A 4.2 A 3.4 A 2.1 A
Rated power output 45 W 50.4 W 51 W 50.4 W
Peak current 12 A 5.5 A 4.0 A 2.8 A
Circuit voltage fluctuation rate ±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Load voltage
fluctuation rate
±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Ripple/noise 50/100 ㎷ max 80/170 ㎷ max 80/170 ㎷ max 100/200 ㎷ max
Ambient temperature fluctuation 50 ㎷ 120 ㎷ 150 ㎷ 240 ㎷
Running time 500 ㎳ max(110 V AC, Io = 100 %)
Remaining time 20 ㎳ min (110 V AC, Io = 100 %)
Voltage fluctuation range 4.75 - 5.25 V 11.4 - 12.6 V 14.25 - 15.75 V 22.8 - 25.2 V
Voltage setting range ±1 % max (Rated output voltage)
Input Input voltage 100 - 240 V AC (※ Designed voltage range : 85 - 264 V AC)
Input frequency 50 - 60 ㎐ (47 - 63 ㎐)
Current (A) 110 V AC 1.3 1.3 1.3 1.3
220 V AC 0.6 0.6 0.6 0.6
Efficiency 220 V AC 75 % 83 % 85 % 87 %
Inrush current 110 V AC 20 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
220 V AC 40 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
Leakage current 110 V AC 3.5 ㎃ max
220 V AC 3.5 ㎃ max
Protection function Over current protection Protective function performed within 110 ~ 190 % of the rated output current
Over voltage protection 5.75 - 7.0 V 13.8 - 16.8 V 17.3 - 21 V 27.6 - 33.6 V
Overheating protection 140 ℃
Protection of
output short
Auto Re-start
Output signal LED Green LED
ETC Dielectric strength 2,700 V AC for 1 min, Detection current =10 ㎃, (Input – Output)
1,500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Input . FG)
500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Output – FG)
Insulation resistance 50 ㏁ min. (Input – Output, FG), (Output – FG)
Environment Ambient temperature - 25 ~ +50 ℃ (Refer to the derating curve of output load )
Ambient humidity 20 ~ 90 % RH (With no condensation)
Storage temperature -30 ~ +85 ℃ (With no condensation)
Vibration resistance 10 - 55 ㎐, peak amplitude 0.375 ㎜, 2 hours for each of 3 directions (not in motion)
Shock resistance 150 ㎨, 3 times for each of 6 directions . (State of packing)
Weight approx. 328 g (Excluded the weight of box)

75 Watt (5V, 12V, 15V, 24V D.C)

Model TPS-75S-05 TPS-75S-12 TPS-75S-15 TPS-75S-24
Output Rated output voltage 5 V 12 V 15 V 24 V
Rated output current 13 A 6.3 A 5 A 3.1 A
Rated power output 65 W 75.6 W 75 W 74.4 W
Peak current 15 A 7.0 A 5.3 A 3.5 A
Circuit voltage fluctuation rate ±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Load voltage
fluctuation rate
±50 ㎷ ±120 ㎷ ±150 ㎷ ±240 ㎷
Ripple/noise 50/100 ㎷ max 80/170 ㎷ max 80/170 ㎷ max 100/200 ㎷ max
Ambient temperature fluctuation 50 ㎷ 120 ㎷ 150 ㎷ 240 ㎷
Running time 500 ㎳ max(110 V AC, Io = 100 %)
Remaining time 20 ㎳ min (110 V AC, Io = 100 %)
Voltage fluctuation range 4.75 - 5.25 V 11.4 - 12.6 V 14.25 - 15.75 V 22.8 - 25.2 V
Voltage setting range ±1 % max (Rated output voltage)
Input Input voltage 100 - 240 V AC (※ Designed voltage range : 85 - 264 V AC)
Input frequency 50 - 60 ㎐ (47 - 63 ㎐)
Current (A) 110 V AC 1.7 1.7 1.7 1.7
220 V AC 0.8 0.8 0.8 0.8
Efficiency 220 V AC 77 % 85 % 85 % 87 %
Inrush current 110 V AC 20 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
220 V AC 40 A Typ. (Ta=25 ℃, Io=100 % at Cold start)
Leakage current 110 V AC 3.5 ㎃ max
220 V AC 3.5 ㎃ max
Protection function Over current protection Protective function performed within 110 ~ 190 % of the rated output current
Over voltage protection 5.75 - 7.0 V 13.8 - 16.8 V 17.3 - 21 V 27.6 - 33.6 V
Overheating protection 140 ℃
Protection of
output short
Auto Re-start
Output signal LED Green LED
ETC Dielectric strength 2,700 V AC for 1 min, Detection current =10 ㎃, (Input – Output)
1,500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Input . FG)
500 V AC for 1 min, Detection current = 10 ㎃, (Output – FG)
Insulation resistance 50 ㏁ min. (Input – Output, FG), (Output – FG)
Environment Ambient temperature - 25 ~ +50 ℃ (Refer to the derating curve of output load )
Ambient humidity 20 ~ 90 % RH (With no condensation)
Storage temperature -30 ~ +85 ℃ (With no condensation)
Vibration resistance 10 - 55 ㎐, peak amplitude 0.375 ㎜, 2 hours for each of 3 directions (not in motion)
Shock resistance 150 ㎨, 3 times for each of 6 directions . (State of packing)
Weight approx. 394 g (Excluded the weight of box)
Thông số sản phẩm
Điện áp 24VDC
Hình dạng Dạng tổ ong
Xuất xứ Hàn Quốc
Thời gian bảo hành N/A