màn hình hmi

màn hình hmi

Màn hình HMI là từ viết tắt của cụm từ tiếng anh “Human Machine Interface”, được dịch là “giao diện người & máy”. HMI là một giao diện (màn hình) có chức năng hiển thị và điều khiển nhằm mục đích giúp người vận hành có thể dễ dàng kiểm soát các thiết thị và máy móc.

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 2. XPO-PS50 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 3. XPO-PS30 Bộ lập trình PLC / PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 4. CANOpen slave option
  99 ₫
  -
  +
 5. Profibus-DP slave option
  99 ₫
  -
  +
 6. Communication option card: Industrial FEnet (RAFIEnet) Electric, Master
  99 ₫
  -
  +
 7. USB TO USB CABLE
  99 ₫
  -
  +
 8. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 9. XP90-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 10. XPO-PS70 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 11. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 12. iXP80-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 13. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 14. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 15. iXP80-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 16. iXP70-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 17. iXP50-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 18. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 19. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 20. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 21. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 22. XP80-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 23. XP30-BTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 24. XP30-BTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 25. XP30-BTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 26. XP10BKB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 27. XP10BKA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 28. HMIGXU5512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  21.237.000 ₫
  -
  +
 29. HMIGXU5500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  19.437.000 ₫
  -
  +
 30. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  10.018.000 ₫
  -
  +
 31. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 32. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

màn hình hmi