màn hình hmi

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP90-TTA/DC Touch Panel
  46.640.000,00 ₫
  -
  +
 2. Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS50
  539.000,00 ₫
  -
  +
 3. Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS30
  539.000,00 ₫
  -
  +
 4. CANOpen slave option
  9.141.000,00 ₫
  -
  +
 5. Profibus-DP slave option
  9.141.000,00 ₫
  -
  +
 6. Communication option card: Industrial FEnet (RAFIEnet) Electric, Master
  8.228.000,00 ₫
  -
  +
 7. USB TO USB CABLE
  2.992.000,00 ₫
  -
  +
 8. Màn hình HMI XP90-TTB/AC Touch Panel hãng LS
  48.301.000,00 ₫
  -
  +
 9. Màn hình HMI XP90-TTA/AC Touch Panel hãng LS
  43.890.000,00 ₫
  -
  +
 10. Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS70
  539.000,00 ₫
  -
  +
 11. màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)
  6.853.000,00 ₫
  -
  +
 12. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP80-TTA/DC Touch Panel
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 13. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP70-TTA/DC Touch Panel
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 14. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP90-TTA/AC Touch Panel
  46.640.000,00 ₫
  -
  +
 15. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP80-TTA/AC Touch Panel
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 16. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP70-TTA/AC Touch Panel
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 17. Màn hình cảm ứng HMI LS iXP50-TTA/DC Touch Panel
  25.234.000,00 ₫
  -
  +
 18. màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)
  13.508.000,00 ₫
  -
  +
 19. màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)
  7.194.000,00 ₫
  -
  +
 20. Màn hình HMI XP80-TTA/DC Touch Panel hãng LS
  34.584.000,00 ₫
  -
  +
 21. Màn hình HMI XP80-TTB/AC Touch Panel hãng LS
  35.662.000,00 ₫
  -
  +
 22. Màn hình HMI XP80-TTA/AC Touch Panel hãng LS
  34.584.000,00 ₫
  -
  +
 23. Màn hình HMI XP30-BTB/DC Touch Panel hãng LS
  15.378.000,00 ₫
  -
  +
 24. Màn hình HMI XP30-BTA/DC Touch Panel hãng LS
  14.033.000,00 ₫
  -
  +
 25. Màn hình HMI XP30-BTE/DC Touch Panel hãng LS
  8.228.000,00 ₫
  -
  +
 26. Màn hình HMI XP10BKB/DC Touch Panel hãng LS
  4.609.000,00 ₫
  -
  +
 27. Màn hình HMI XP10BKA/DC Touch Panel hãng LS
  4.158.000,00 ₫
  -
  +
 28. Màn hình HMI Schneider HMIGXU5512 dòng XGU
  21.237.000,00 ₫
  -
  +
 29. Màn hình HMI Schneider HMIGXU5500 dòng XGU
  19.437.000,00 ₫
  -
  +
 30. Màn hình HMI Schneider HMIGXU3512 dòng XGU
  10.018.000,00 ₫
  -
  +
 31. Màn hình HMI XP30-TTA/DC Touch Panel hãng LS
  16.456.000,00 ₫
  -
  +
 32. Màn hình HMI XP30-TTB/DC Touch Panel hãng LS
  18.117.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang