màn hình hmi

màn hình hmi

Màn hình HMI là từ viết tắt của cụm từ tiếng anh “Human Machine Interface”, được dịch là “giao diện người & máy”. HMI là một giao diện (màn hình) có chức năng hiển thị và điều khiển nhằm mục đích giúp người vận hành có thể dễ dàng kiểm soát các thiết thị và máy móc.

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. 6TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 2. 21MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 3. 210TB-H5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 4. 210TB-H Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 5. 210MB-H5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 6. 210MB-H Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 7. 210MB-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 8. 210MA-H5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 9. 210MA-H Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 10. 210MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 11. 200TB-5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 12. 200-MB-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 13. 200-MA-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 14. 11TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 15. 11TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 16. 11MB Bộ điều khiển máy phay Syntec
  199 ₫
  -
  +
 17. 11MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  189 ₫
  -
  +
 18. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  43.190.000 ₫
  -
  +
 19. 21MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 20. 21TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 21. 21TA-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 22. 6TA-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 23. 6TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 24. 6MB-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 25. 6MB Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 26. 6MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 27. 6MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 28. 22TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 29. 22TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 30. 22MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 31. 220TB-5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 32. 220TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

màn hình hmi