LS

Sản phẩm 1-32 of 467

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Màn hình dùng cho biến tần IG5A KPD-IG5A-1M
  483.000 ₫
  -
  +
 2. Màn hình dùng cho biến tần IG5A KPD-IG5A-2M
  574.000 ₫
  -
  +
 3. Màn hình biến tần IS7
  1.052.000 ₫
  -
  +
 4. Màn hình biến tần IP5A
  590.000 ₫
  -
  +
 5. Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)
  4.158.000 ₫
  -
  +
 6. Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)
  4.609.000 ₫
  -
  +
 7. Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)
  14.033.000 ₫
  -
  +
 8. Màn hình hmi XP30-TTA/DC(Touch Panel)
  16.456.000 ₫
  -
  +
 9. Màn hình hmi XP40-TTE/DC(Touch Panel)
  9.064.000 ₫
  -
  +
 10. Màn hình hmi XP70-TTA/AC(Touch Panel)
  29.634.000 ₫
  -
  +
 11. Màn hình hmi XP90-TTA/AC(Touch Panel)
  43.890.000 ₫
  -
  +
 12. USB TO USB CABLE
  2.992.000 ₫
  Hết hàng
 13. Profibus-DP slave option
  9.141.000 ₫
  Hết hàng
 14. CANOpen slave option
  9.141.000 ₫
  Hết hàng

Sản phẩm 1-32 of 467

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang